AIFUDIS (Airport Fuelling and Dispatching System)

Systemet er et administrasjonssystem som inkluderer alle funksjoner for selskaper som har ansvaret for drivstoff påfylling til fly på flyplasser og andre selskaper i andre bransjer som stiller høye krav til leveransepresisjon.

Løsningen består av en sentral applikasjon som kommuniserer direkte med andre databaser som f.eks Luftfartsverkets Flight database. Dette gir brukerne full kontroll på hele prosessen fra bestilling til rapportering av gjennomført oppdrag.

Basert på informasjonen som ligger i AIFUDIS fordeles oppdrag ut til ressursene, basert på det tidsskjema som er satt opp for de ulike flyrutene.

Avvik i forhold til planlagte oppgaver blir automatisk fanget opp i systemet, og reorganisering og planlegging kan gjøres raskt og effektivt dersom behovet oppstår.

Alle ressurser har en egen PC som viser alle oppdrag som ligger inne i systemet. Kommunikasjonen mellom det sentrale systemet og enhetene i bilene er basert på trådløs kommunikasjon, og operatørene har til enhver tid oversikt over hvor de ulike bilene befinner seg via GPS.

Løsningen håndterer all handling knyttet til avregning mellom flyselskaper og oljeselskaper basert på de kontrakter som er inngått.

AIFUDIS står for AIrport FUelling and DIspatching System. Løsning er utviklet på oppdrag fra Gardermoen Fuelling Services, men kan benyttes som basisløsning for alle into-plane selskaper og andre med krav om høy grad av leveransepresisjon.

AIFUDIS står for AIrport FUelling and DIspatching System. Løsning er utviklet på oppdrag fra Gardermoen Fuelling Services, men kan benyttes som basisløsning for alle into-plane selskaper og andre med krav om høy grad av leveransepresisjon.


Om GFS

GFS (Gardermoen Fuelling Services AS) opererer all drivstoffhåndtering på Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette gjør de på vegne av alle oljeselskapene med operasjon på Gardermoen.

Eiere er AS Norske Shell, Statoil Norge AS, SAS Oil Norway AS, Esso Norge AS og Total E&P Norge AS, alle med 20% hver.

Selskapet har 61 ansatte som årlig håndterer nærmere 500 millioner liter med drivstoff. Daglig fylles mellom 350 og 400 fly, i rushtiden opp mot 40 fly i timen.

Utfordringen

Tidspunkt for fylling av drivstoff er essensielt for alle flyselskaper. Fyllingen må skje i løpet av den tiden flyet står på bakken, enten ved gate eller annet sted på flyplassen. Ofte må fylling skje i den ofte korte tiden mellom ankomst og ny avgang. Da er leveringspresisjon avgjørende. Hvis ikke drivstoffet er på plass i flyet før avgangstid medfører dette forsinkelser som i sin tur betyr økte kostnader og tapte inntekter for flyselskapet. Disse inntektstapene kan overføres på fuellingselskapet som bøter for forsinkelser. Samme utfordring møter alle som skal levere tjenester eller varer på en flyplass. Enten det er matleveranser eller rengjøringstjenester

Hvis alt går etter planen er dette en relativt overkommelig oppgave. Utfordringen er imidlertid at forutsetningene endrer seg hele tiden. Avgangstider endres fortløpende og flyets ankomst- eller avgangsgate kan også endres på kort tid. Dette gjør planleggingen svært krevende og optimal utnyttelse av ressursene er nødvendig for å kunne håndtere endringer på kort varsel.

Løsningen

For å håndtere denne svært komplekse leveransesituasjonen valgte Gardermoen Fuelling Services å inngå et samarbeide med Datek for å utvikle en optimal løsning som kan håndtere både planleggings- og gjennomføringsdelen av leveransene.

Løsningen består av en sentral applikasjon som kommuniserer direkte med Luftfartsverkets Flight database. Dermed har man full kontroll på hvilke gater, ankomst- og avgangstider som er planlagt for de ulike rutene. Basert på denne informasjonen fordeles oppdrag til de ulike bilene basert på det tidsskjema som er satt opp for de ulike flyrutene.

Hver tankbil har en egen PC som sikrer at sjåføren har oversikt over de oppdrag som ligger inne. Det er trådløs kommunikasjon mellom det sentrale systemet og enhetene ute i bilene. Dispatcherne har til enhver tid oversikt over hvor de ulike bilene befinner seg via GPS.

Ved avvik fra det planlagte skjemaet overstyrer en dispatcher systemet og replanlegging blir gjort basert på informasjonen i systemet.

Sjåføren håndterer all betaling og kvittering knyttet til drivstofftankingen. Systemet sikrer via automatikk at de ulike flyselskapene blir belastet i henhold til de kontrakter som foreligger.

Fordeler

Det er store fordeler knyttet til å benytte denne løsningen. De viktigste er:

  • Full oversikt over alle planlagte aktiviteter gir enklere planlegging
  • Kommunikasjon med bilene sikrer full oversikt over tilgjengelige ressurser. Dette sikrer at alle endringer kan håndteres på en optimal måte
  • Systemet sikrer sammen med dispatchere optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser til enhver tid
  • Minimaliserer forsinkelser grunnet leveranse til feil tid – betyr også bedre økonomi da det blir færre forsinkelsesbøter
  • Automatisert fakturering av flyselskapene basert på kontrakter registrert i systemet
Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .