View_image

Kundecase - Nettbuss

For å koordinere transport av passasjerer og flypersonale (crew) til og fra fly på Oslo lufthavn har Nettbuss valgt en flåtestyringsløsning fra Datek Wireless.


Nettbuss har vært på Gardermoen siden oppstart av flyplassen i 1998 og har nå vunnet en ny 7-års kontrakt som trer i kraft fra og med 1.oktober 2011.
Oppdraget består i å transportere passasjerer og flyplasspersonale i hovedsak mellom terminal og fly, men også andre transportbehov inne på flyplassområdet som personell (crew) fra fraktfly etc.
Det stilles strenge krav til at koordinering av denne transporten slik at ikke passasjerer må vente på busstransport, eller at fly blir forsinket.
For å utnytte kapasiteten best mulig er det viktig at Nettbuss til enhver tid har god oversikt over fly med ankomst- og avgangstider, forsinkelser, antall passasjerer osv. Dette er viktig slik at riktig type buss blir benyttet og at bussene møter til rett tid og får kortest mulig ventetid.
For å dekke Nettbuss sitt behov skal Datek Wireless levere et flåtestyringssystem som forenkler og kvalitetssikrer all drift med alle aspekter med busstransport internt på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Løsningen består av en sentral applikasjon med operatør-grensesnitt, og terminaler i hver buss. Sjåførene får sine oppdrag på den mobile terminalen og progresjon på alle oppdrag oppdateres kontinuerlig basert på GPS-mottaker og sjåførens tilbakemeldinger på den mobile terminalen.
Nettbuss som andre aktører innenfor området har høye krav til leveringspresisjon. Leveransen av systemet starter før sommeren og skal være fullt operativt innen 1. oktober 2011.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .