View_image

Datek Datafangst og Flåtestyring

Dateks løsninger er basert på egenutviklet industristandard M2M plattform (datafangstserver) med åpne grensesnitt. Vår M2M plattform danner basis for flere av våre standardløsninger som benyttes innenfor ulike bransjer, og gjør det raskt og effektivt å ta frem nye forretningsapplikasjoner basert på konkrete behov og krav fra våre kunder.

Datek har fokus på å utvikle og levere egenutviklede løsninger i vårt marked, men opererer også som systemintegrator og konsulenthus i andre prosjekter.

Les mer om våre spennende løsninger – følg linkene nedenfor!

Flåtestyring er et samlebegrep for administrasjonssystemer som har som hovedformål å innhente, strukturere, analysere og presentere data.
Systemene kan ta hensyn til store mengder informasjon – ofte fra flere parallelle kilder/prosesser. Målsettingen med systemene er å lage gode beslutningsgrunnlag – enten for bruk i eget system – eller som del av bedriftens øvrige systemer.

I Norge har flåtestyring tradisjonelt sett vært i bruk for transportører som ønsker å optimere ruteplanlegging med visning i kartapplikasjon. Nå har ny teknologi gitt muligheter for å benytte flåtestyring på helt nye områder. Om det er servicemedarbeidere, kjøretøy, containere, tankbiler eller andre enheter kan vår flåtestyringsløsning dokumentere posisjon, status og aksjon – både i nåtid, fortid og ikke minst som plan for fremtidige handlinger.

Flåtestyring handler om å bruke sanntidsinformasjon!

Sanntidskommunikasjon flytter informasjon om alle feltenheter direkte inn i administrasjonssystemet. Systemet gjenkjenner, registrerer status, detekterer avvik og planlegger neste steg i prosessen- umiddelbart! Dette er et godt verktøy for å effektivisere og dokumentere driftssituasjoner.

Datafangst handler ofte om innsamling av stor mengder data fra fjerntliggende steder eller kjøretøyer der det er naturlig å benytte trådløs teknologi. Innsamlede data benyttes til dokumentasjon, statistikker og som beslutningsunderlag i industrielle prosesser.

Et eksempel på datafangst er registrering av temperatur i kjøle- og frysetransporter. Her registreres temperaturen kontinuerlig og brukes som dokumentasjon overfor oppdragsgiver på at transporten har blitt gjennomført innenfor avtale temperaturkrav. Skulle temperaturen gå utenfor de gitte kriteriene, fanges dette opp av systemet og transportøren varsles om avvik og kan sette i verk nødvendige tiltak for å iverksette korrigerende tiltak.

CargoNet

I forbindelse med godstransport hadde CargoNet behov for å kunne informere sine kunder om godstransporter de hadde med tog [..].

Les mer

NSB Materiell

Materiell som ikke er i bruk må overvåkes slik at temperaturen ikke går under frysepunktet og batteriet har nødvendig kapasitet slik at materiellet er klart til bruk til enhver tid [..]

Les mer

Gardermoen Fuelling Services (GFS)

Gardermoen Fuelling Services engasjerte Datek for å lage et system for optimal ressursutnyttelse og tilgjengelighet [..].

Les mer

Jernbaneverket

For å få en bedre oversikt over hvor materiellet befinner seg til enhver tid og registrering av bruken, besluttet Jernbaneverket å gå til anskaffelse av et flåtestyringssystem for alt skinnegående materiell [..]

Les mer

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .