Kundecase - NSB Materiell

Materiell som ikke er i bruk må overvåkes slik at temperaturen ikke går under frysepunktet og batteriet har nødvendig kapasitet slik at materiellet er klart til bruk til enhver tid. Denne overvåkingen ble foretatt med manuelle inspeksjoner flere ganger i døgnet og var veldig kostbar.

Løsningen ble å installere en datafangstenhet som måler temperatur og batterispenning. Dersom temperatur eller spenning går under definerte nivåer varsles personellet på driftsoperativt senter, som igjen kan varsle servicepersonale.

De første installasjonene ble gjort i 2004 og er senere utvidet til stadig nye materiellenheter. Besparelsen med et automatisk system i stedet for manuelle inspeksjoner har vært meget lønnsom og investeringen i nytt system ble tilbakebetalt i løpet av noen måneder.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .