View_image

Datek Lysstyring

Datek Lysstyring er et komplett administrasjonssystem for styring og overvåking av utendørs belysning. Systemet er i bruk både i privat og offentlig sektor hos aktører som er kostnadsbevisste og har behov for kontroll og oversikt. Datek Lysstyring har spesialtilpasset funksjonalitet for styring av veilys, idrettsanlegg, parker og fasader.


Datek lysstyring – en selvfølgelighet!

I dagens samfunn stilles det store krav til belysningseiere om redusert energibruk og mer effektiv drift av anleggene.

Økende strømpriser og et miljøbevist samfunn er viktige påvirkere.

Ved valg av våre mest energisparende løsninger kan våre kunder oppnå en reduksjon i energiforbruket med over 50%.

Statens vegvesen, kommuner og e-verk med behov for oversikt og kontroll er kunder på vårt system.

I dag anslår vi at over 200 000 lyspunkter er styrt gjennom våre løsninger.

Lysstyringssystemet er enkelt å implementere i nye og eksisterende veilys anlegg. Løsningen opereres fra en PC med internettilgang.

Tenning og slukking av lys kan enkelt utføres ved bruk av mobiltelefon.

Les mer om våre anvendelsesområder for våre løsninger eller ta kontakt for mer informasjon.

Datek lysstyring kan enten styre veilyset på gate-/områdenivå (kursstyring) eller på hver enkelt armatur (armaturstyring). Ved styring på armaturnivå kan lyset også dimmes og tilpasses trafikale, føremessige og andre forhold. I tillegg overvåkes hver enkelt armatur slik driftspersonalet får varsel med en gang det oppstår feil på et armatur. Ved kursstyring reduseres den visuelle kontroll av veilysnettet og varsler automatisk feil på det elektriske anlegget.

Norge har mange belyste idrettsbaner der idrett kan bedrives ut i de sene kveldstimer. Men det er ikke ønskelig at lyset står og brenner hele natten (noe som kan være til stor sjenanse for omkringliggende boliger). Flere kommuner har valgt å brukertilpasse belysningen ved å installere Datek Lysstyring slik at brukerne tenner lyset med en SMS når de skal bruke anlegget og slukke det igjen når de er ferdig.

I tillegg vil belysningen “tvangsslukkes”, på et tidspunkt som baneeier bestemmer, og ikke kunne tennes igjen før mørket nærmer seg neste dag. Oslo kommune har innsett fordelen med Datek lysstyring og installert løsningen på samtlige av sine belyste idrettsbaner.

Lysløyper brukes ofte bare i deler av året og i en begrenset periode av døgnet. Datek lysstyring kan tilby en fleksibel løsning for både automatisk tenning og slukking av lysløyper.

Datek lysstyring brukes av et stort antall kommuner og av Statens Vegvesen i alle regioner i Norge.

I tillegg til leveranser i Norge er Datek lysstyring også levert til i flere installasjoner i Storbritannia og Sverige.

Her er noen av brukerne og hvordan de bruker systemet:

Statens Vegvesen region sør – Tenning og slukking av veilys langs de fleste riksveier og stor deler av europaveinettet i hele deres ansvarsområde.

Trondheim kommune – Tenning og slukking av ca 22.000 lysmaster i Trondheim by og nærområdene rundt.

Oslo kommune – Tenning og slukking av alle belyste idrettsbaner og lysløyper.

Bergen kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Skedsmo kommune, Drammen kommune, Harstad kommune, Narvik kommune og en rekke andre kommuner i Norge.

Felles for disse kommunene er at de tenner og slukker gate- og veibelysning i byen og områdene rundt. Enkelte kommunene praktiserer nattslukking og kan med Datek lysstyring enkelt endre perioden for nattslukking for dager i uken eller ved arrangementer der det er ønskelig med utvidet belysning.

Som eksempel på andre gevinster av investeringene er at Narvik kommune tidligere måtte justere ca. 70 tidsur ved endinger i belysningstiden.

City of Westminster, London – Styring av veibelysning i områdene syd for Hyde Park langs hovedveier og gater i omkringliggende kontor- og boligområder.

Trafikverket i Sverige – Armaturstyring.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .