En

Meny

Bruksområder

Veibelysning

Vedlikehold og drift av lysanlegg er kostnadskrevende, men det er et stort potensial for redusert strømforbruk på de fleste veinett....

Les mer

Idrettsanlegg

Når man spiller fotballkamper en sen høstkveld trenger man mer lys enn ved trening og lek. Mange opplever at lyset...

Les mer

Broer og tunneler

Broer og tunneler har spesielt behov for å ha fokus på driftssikkerhet og forenklet vedlikehold. Vi leverer lysanlegg til små...

Les mer

Byrom

Trygg og sikker ferdsel, gode estetiske opplevelser og fokus på miljø står i sentrum når man skal gi innbyggerne de...

Les mer

Offentlig transport

Nye samferdselsprosjekter krever en plan for god belysning. Det er mange hensyn som skal tas både for brukerne av kollektivtrafikken...

Les mer