En

CargoNet

CargoNet så tidlig behovet for overvåkning av lokomotiver og gods i sanntid, samt enklere registrering av punktlighet.

CargoNet

CargoNet er eid av NSB-konsernet. Hovedvirksomheten er containertransport, og CargoNet betjener 25 godsterminaler i Norge og Sverige. CargoNet er Norges største godstogoperatør.

Behovet

CargoNet så tidlig behovet for overvåkning av lokomotiver og gods i sanntid, samt enklere registrering av punktlighet. Vi fikk i oppdrag å utvikle et flåtestyringssystem for å dekke deres behov.

Om løsningen

Det er installert rapporteringsutstyr i alle CargoNets lokomotiver. Første versjon av GTPS (Godstog posisjonseringssystem) ble tatt i bruk i 1998. Løsningen har blitt utvidet og fornyet flere ganger siden den gang.

Funksjonelle highlights

  • Ruteplan hentes fra Bane NORs (tidligere Jernbaneverkets) RailML-tjeneste.
  • Alle tog spores i sanntid med live oppdatering i kart på storskjerm.
  • Vedlikeholdsplanlegging basert på GPS-basert KM-telling
  • Punktlighetsregistrering av alle avganger (avgang, ankomst, lasting, lossing, klar fra terminal).
  • Sporing av gods med automatisk varsling til kunder ved forsinkelser.

Teknologi

  • Hardware: LogicIO MX2 med programvare utviklet av Datek.
  • Server: Java-baserte webapplikasjoner. Løsningen er basert på Dateks generiske M2M-plattform.
  • Integrasjoner: SAP, RailML (https://www.railml.org), Bane NOR INDB, Cargonet GTS, CargoNet Datavarehus, SMS, Mail.

Resultatet

Kostnadene knyttet til innføringen og driften av GTPS ble innspart i løpet av noen få måneder. Den største besparelsen var knyttet til bedre utnyttelse av lokomotivene med bedre vedlikeholdsplanlegging. Tidligere ble lokomotivene i gjennomsnitt vedlikeholdt før de hadde passert 80 % av maksimal distanse mellom vedlikeholdsservice. Nå er gjennomsnittet nærmere 98 %.

GTPS benyttes i dag av mange avdelinger hos CargoNet og har blitt et viktig verktøy både i forhold til vedlikeholdsplanlegging, punktlighetsrapportering og sanntids overvåkning av hele flåten til CargoNet.

« GTPS gjør det mulig å overvåke og styre vår togtrafikk, samt registrere punktlighet og avvik på en god måte. »

Jonas Sverre Mæhlum - IT Driftssjef

Tagger

Flåtestyring

IoT - Tingenes internett