En

Kundereferanser

Yale

Kommunikasjonsmodulen gjør det mulig for Yale Doorman å støtte integrasjon fra utvalgte partnere med forskjellige gatewayer på en ny og effektiv måte.

Les mer