En

Teknisk miljø

Vårt tekniske miljø

Teknologier dukker opp hele tiden og Datek vil til enhver tid bruke den beste tilgjengelige teknologien for å løse våre kunders behov – vi ser på teknologiskifter som muligheter til nye muligheter, videreutvikling, effektivisering og optimalisering.

Problemløsere

Vi legger mye stolthet i å finne gode løsninger og løse komplekse problemer sammen med kundene våre. Datek består av høyt kvalifiserte folk med variert kompetanse og bakgrunn. Dette gjør oss i stand til å løse komplekse problemer på kryss av software, hardware, elektronikk og montering.

Vi kvalitetssikrer

Det er mange ting som skal på plass før et system tilfredsstiller brukernes forventninger. Infrastruktur skal på plass, funksjonalitet skal implementeres og ytelse og tilgjengelighet må stemme. Nøkkelen til suksess er høy teknisk kompetanse og god kommunikasjon med kundene for å lære forretningsområdet, formidle muligheter og avdekke forventningene til funksjonalitet, ytelse og tilgjengelighet. Denne prosessen lever gjennom hele levetiden til prosjektet, og så lenge systemet lever.

Smidig metodikk

Vi benytter en iterativ/smidig utviklingsmetodikk for både software- og hardwareprosjekter. Hovedfokus er å kontrollere og minimere risiko og kostnader. Dette gjøres ved å ha tett kommunikasjon med kunden og anerkjenne at jo lenger ut i prosjektet man kommer, jo mer kunnskap har man om både forretningsområdet og de tekniske utfordringene.

Ved å lage små biter av systemet og sette disse i produksjon tidlig får man tidlig tilbakemelding om hva kunden egentlig ønsker, og hva de reelle tekniske problemene består i. Ved å alltid lage de deler av systemet som har høyest risiko først, kan man tidlig i prosjektet fjerne risiko, avdekke om prosjektet vil bli forsinket eller om kostnadene vil øke.

Kunden vil da på et tidlig tidspunkt ha mulighet til å justere planene, eller i ekstreme tilfeller stoppe prosjektet før investeringen har blitt for stor.

Vi er opptatt av sikkerhet og personvern

Den 14. April 2016 vedtok EU-parlamentet ny personvernforordning. I løpet av 2018 vil forordningen tre i kraft i Norge og alle norske virksomheter får nye plikter som de må forholde seg til. Vi er i gang med å lage rutiner for å følge de nye reglene.


Gå tilbake