En

Vi støtter en god sak

Vi ønsker å bidra og anser støtte til veldedighet som en viktig del av det å være en samfunnsengasjert bedrift. Vi bidrar gjerne i de store viktige sakene, men er samtidig en lokal aktør som ønsker å støtte lokalmiljøet.

Vi kan ikke støtte opp om alle gode saker, men vi hører gjerne fra deg om du har en sak du brenner for.

Ta kontakt med oss på e-post med beskrivelse av formålet og hva midlene skal gå til.

Her er hva vi har støttet de siste årene:

TV-aksjonen 2019 – Kirkens bymisjon.

Barnekreftforeningen. Les mer om vårt bidrag her.

Lokale idrettslag.


Gå tilbake