En

Lysstyring

Reduser energiforbruket med over femti prosent med Datek Light Control.

Datek Light Control AS

Datek Light Control AS er et datterselskap av Datek Wireless AS. Selskapet er ledende innen trådløse lyssstyringssystemer som brukes av et stort antall kommuner og Statens Vegvesen i alle regioner i Norge. I tillegg til leveranser i Norge har Datek lysstyring også levert til flere installasjoner i Storbritannia og Sverige.

Reduser energiforbruket med over femti prosent

I dagens samfunn stilles det store krav til belysningseiere om redusert energibruk og mer effektiv drift av anleggene. Økende strømpriser og et miljøbevisst samfunn er viktige faktorer som spiller inn. Ved valg av våre mest energisparende løsninger kan våre kunder oppnå en reduksjon i energiforbruket med over 50 %.

Få full kontroll over belysningen utendørs

Datek Lysstyring er et komplett administrasjonssystem for automatisk styring og overvåking av utendørs belysning. Systemet er i bruk i privat og offentlig sektor hos aktører som er kostnadsbevisste og har behov for kontroll og oversikt. Flere hundre tusen lyspunkter er styrt gjennom våre løsninger. Vi har spesialtilpasset funksjonalitet for styring av veilys, idrettsanlegg, parker og fasader.

En løsning bygget på mange års erfaring med utvikling

Kjernen i systemet er vår egenutviklede “Maskin til Maskin (M2M) servertjeneste som kommuniserer med enheter ute i felt via internett (tcp/ip), mobile nettverk (GSM/GPRS) og lisensfri ISM radio (ZigBee).

Løsningen muliggjør sentralisert administrasjon med individuell styring av lysarmaturer for alt fra små flombelyste idrettsanlegg til store veilysanlegg på hovedveinettet.

Ved styring på armaturnivå kan lyset dimmes og tilpasses trafikale, føremessige og andre forhold. I tillegg overvåkes hver enkelt armatur slik at driftspersonalet får varsel med en gang det oppstår feil på ett armatur. Ved kursstyring reduseres den visuelle kontroll av veilysnettet og varsler automatisk feil på det elektriske anlegget.

Systemet er enkelt å implementere i nye og eksisterende veilysanlegg. Løsningen opereres fra PC med internett-tilgang. Tenning og slukking av lys kan enkelt utføres ved bruk at mobil.

Brukervennlighet via Web, App eller SMS

Med enkle grensesnitt via Web og mobil kan hele anlegg konfigureres med behovsstyrte tenntider og dimmeprofiler. Dette innebærer at man enkelt kan oppnå store energibesparelser med tilhørende redusert miljøavtrykk.

Rollebaserte brukerrettigheter for tilgang gjør at systemet er like egnet for sluttbruker som ønsker lys på et gitt tidspunkt, anleggseier som setter overordnede regler, service personell som skal drive vedlikehold, eller energiselskap som skal fakturere forbruk.

Datek Lysstyring på idrettsbaner og lysløyper

Norge har mange belyste idrettsbaner der idrett kan bedrives ut i de sene kveldstimer, men det er ikke ønskelig at lyset står på hele natten. Flere kommuner har valgt å brukertilpasse belysningen ved å installere Datek Lysstyring.

Brukerne kan tenne og slukke lyset med SMS, i tillegg vil belysningen “tvangsslukkes” på et tidspunkt som baneeier bestemmer, og ikke kunne tennes igjen før mørket nærmer seg neste dag. Oslo kommune har installert løsningen på samtlige av sine belyste idrettsbaner.

Lysløyper brukes ofte bare i deler av året og i en begrenset periode av døgnet. Datek lysstyring tilbyr en fleksibel løsning for automatisk tenning og slukking av lysløyper.

Datek Lysstyring gir korrekt lys på rett sted til riktig tid!

Med Datek Lysstyring får man en moderne og robust infrastruktur for lysstyring som også gir muligheter for påbygging med andre applikasjoner innen IoT.

Les mer om Datek Light Control her