En

Helse

Vårt mål er å utvikle løsninger som øker tryggheten og bidrar til å avdekke og forebygge helserisikofaktorer.

Smart helse

Vi liker å tenke at ingen utfordring er for stor til å løses, i alle fall ikke teknologiske utfordringer. Vi har over 20 års erfaring med å utvikle kvalitetssystemer og sensorer som brukes til alt fra ̧smarte løsninger i eget hjem, til effektiv ressursbruk i samfunnet og styring av lysene i gata.

Tidligere i år annonserte vi at vi nå satser på smart helse. Et teknologisk skifte for hvordan helsetjenester tilbys står for døren. Med vår kunnskap og kompetanse kan vi løse utfordringer med smart helseteknologi. Vi bruker av den brede erfaringen vi har på ulike felt til å utvikle innovative og robuste produkter for helsesektoren.

Vi skal utvikle løsninger som kan bedre diagnostisering og behandling av pasienter, og gi muligheter til å følge opp vår egen helse. Mer nøyaktige målinger og bedre monitorering av vitale tegn vil bidra til å forebygge og håndtere helseproblemer på en ny måte. Behovet for smartere løsninger vil vokse frem innen både omsorgssektoren og spesialisthelsetjenesten.

Måling og overvåking av fysiologiske faktorer kan øke prestasjoner, men også øke tryggheten når kroppen presses. Det kan komme til nytte både for personer som driver med organisert idrett og andre former for fysisk aktivitet. Ny forskning og teknologisk utvikling gir oss muligheter til å overvåke og håndtere det viktigste vi har, helsen vår!

Hva vi jobber med

Hypersension er flaggskipet vårt og vårt første helseprosjekt. Allerede i 2018 kunne vi fortelle om det spennende prosjektet, en blodtrykksmåler som kontinuerlig måler blodtrykket. Med midler fra Forskningsrådet fikk vi gleden av å være prosjekteier av et helseprosjekt som går over fire år. Prosjektet er et samarbeid mellom et dyktig team fra SINTEF, som står for forskningen. Den kliniske testingen skjer hos Oslo Universitetssykehus – Ullevål. Vi har i tillegg et veldig dyktig og fremoverlent team av fastleger fra Sandefjord Helsepark som gir viktige bidrag i prosjektet gjennom testing på pasienter og tilbakemeldinger til prosjektet.

Prototypen av blodtrykksmåleren

Hvert hjerteslag teller

Hele 1,5 millioner nordmenn lever med høyt blodtrykk. Tilstanden er den viktigste risikofaktoren for tidlig død. Overvåkning av blodtrykket og nøyaktige målinger er viktig for å identifisere og hjelpe personer som er i fare. Den tradisjonelle mansjettmålingen av blodtrykket er ikke tilfredsstillende. Den tillater kun øyeblikksmålinger – typisk fire ganger i timen. Den oppblåsbare mansjetten rundt overarmen kan forårsake stress og smerte hos brukeren, og øker slik sjansen for feilmålinger. “Whitecoat-effekten” gjør at måling på legekontoret ofte blir kunstig høye. For å måle blodtrykk over tid, må pasienten gjerne må foreta målinger hjemme. Utstyret man må bære med seg kan virke forstyrrende og begrensende. Det må også være i bruk om natten, som kan forårsake stress, avbrutt nattesøvn og i siste rekke feil måling resultat.

Fagmiljøet bekrefter at Hypersension har et stort markedspotensial, både for legekontorer og sykehus. Sammenlignet med dagens blodtrykksmålere er den langt mer brukervennlig. Den kan dessuten brukes innen forskning på for eksempel hjertesykdommer. Det skyldes at den gir kontinuerlig måling og således muliggjør grundigere analyse og forståelse av sykdommer og faktorer som medfører vanskelig regulerbart blodtrykk.

Aktuelle artikler

Prototypen har blitt utviklet med forskningsfinansiering fra d-LIVER
Mer nøyaktig blodtrykksmåler gir økt livskvalitet
Norsk innovasjon skal måle blodtrykket hvert sekund