En

EMMA IoT-plattform

En komplett server- og integrasjonsplattform for IoT

Hva er en IoT-plattform?

En Internet Of Things-plattform (IoT) er programvaren som knytter alt i et IoT-system sammen. IoT-plattformer inkluderer dataflyt, administrasjonshåndtering i ulike enheter , kommunikasjon og funksjonalitet for tredjepartsprogrammer.

EMMA IoT-plattform

EMMA er en komplett server- og integrasjonsplattform for IoT-enheter, utviklet av Datek og levert til private bedrifter og offentlig sektor. EMMA er utviklet gjennom mange års erfaring innen M2M (maskin til maskin) og IoT. Vi leverer en svært kostnadseffektiv plattform av høy kvalitet med kort leveringstid.

Hvordan fungerer EMMA i et smarthus

EMMA integreres i hjemmet via en gateway eller direkte med sensorer med internettkobling. Det gjør hjemmet tilgjengelig fra apper og andre integrasjoner.

EMMA IoT-plattform

How EMMA works

 • Analyses and handles sensor/network status.
 • Filters, stores and distributes all collected data.
 • Exposes data to clients through well-documented APIs (REST for pull, AMQP for push).
 • Communicates with the home using secure MQTT.
 • Full audit logging of all events in the system.
 • Alarms and events.
 • High level APIs for many sensor types (ie. door locks).
 • Low level API (exposing Zigbee HA) for full control towards each sensor.
 • Rule Engine API.
 • Groups and scenes API.
 • SSO (single sign on server) with separate API.
 • Bootstrapping server across environments, to support moving gateways between different servers, global firmware upgrades and configuration.

Why EMMA

 • End to end security. Security audit performed by external company annually. Providing services to both security companies, door lock vendors and other security critical value added services.
 • Predictable price structure.
 • Very cost efficient platform.
 • Valued added services can be developed by third parties or by Datek.
 • Flexible partner model.
 • Mature eco system.
 • Server environment agnostic - can run in most cloud environments (Amazon AWS, Google, Microsoft Azure, Softlayer, Cloud Foundry etc.) or on-premise.
 • Micro service, container based architecture with very good scalability.
 • Multi-tenant architecture - can run with multiple partner setup in same cloud solution, or spin up a new server environment per partner within 1-2 days.
 • Short time to market.
 • Supports numerous value added services through well documented high level API’s.

For mer informasjon og dokumentasjon av EMMA – kontakt Anders Westaard eller Espen Westgaard