En

SMS-løsninger

Datek er en kvalitetsleverandør som leverer SMS-produktene og løsningene du trenger i din kommunikasjon med dine kunder.

Effektiv kommunikasjon med SMS-løsning

SMS er en rask og effektiv kommunikasjonskanal. Datek har levert produkter og løsninger for SMS siden 1997.

Vi har bred erfaring og leverer kvalitet

Datek er en kvalitetsleverandør som leverer SMS-produktene og -løsningene du trenger i din kommunikasjon med dine kunder.

Vi leverer standard produkter, men kan også skreddersydde løsninger som passer ditt behov. Dette kan være integrasjon mot CMS- eller ERP-systemer, integrasjon mot bedriftens egne databaser og rapporteringsverktøy, integrasjon mot individuelle applikasjonsserverer eller andre former for tilpasning.

Vi har bred erfaring med å utvikle løsninger for både aggregatorer og mobiloperatører, med integrasjon mot alt fra billingsystemer, meldingssentraler, nummerdatabaser og andre applikasjoner og løsninger som kjører i deres miljø.

Vi utvikler også innholdsapplikasjoner med tilpasninger mot mobilt utstyr.

Datek som leverandør av SMS-løsninger til B2B-markedet

Vår rolle er som systemintegrator. Vi vedlikeholder grensesnittene mot operatører (mobile nettverksoperatører (MNO), virtuelle mobile nettverksoperatører (VMNO) og aggregatorer.

Vårt produkt er beregnet for å kjøre i kundens eget miljø, enten dette er i et serverrom eller i nettskyen. Vi tar ikke betalt for trafikken, kun faste avgifter for bruk av produktet (lisens- og vedlikeholdsavgift), og du kan selv bestemme hvor og hvordan CPAS skal kjøre.

Vi har levert mobile meldingssystemer til en lang rekke norske og utenlandske kunder, blant annet NSB, Bokklubben, Cargonet, Bane NOR, Telia, Telenor og Orange. Cpas er også et naturlig supplement i M2M-leveransene våre der det kreves SMS-kommunikasjon.

CPAS

CPAS (Content Provider Access System) er et produkt som gjør det mulig å sende SMS via en lang rekke mobiloperatører og aggregatorer ved bruk av ett enkelt grensesnitt. CPAS er beregnet på:

  • Bedrifter med enkle behov for å kommunisere via SMS.
  • Innholdsleverandører med eget kortnummer.
  • Aggregatorer.
  • Systemleverandører med behov for sending og mottak av meldinger ved bruk av modem eller kortnummer.

CPAS benyttes i dag i mer enn ti land, og er det ledende produktet av denne typen i Norge. rundt 30 prosent av alle norske innholdsleverandører og aggregatorer benytter CPAS.

Funksjonalitet

CPAS er en kommunikasjons-gateway som kan kjøre på de aller fleste operativsystemer. Den kjøres som en standalone applikasjon eller tjeneste, og trenger kun oppsett av kontoinformasjon.

Funksjonelle høydepunkter:

  • Tilbyr både høynivå og lavnivå grensesnitt over JSON, XML eller posisjonsseparert format. Høynivå betyr at CPAS håndterer splitting av lange meldinger til riktig SMS-lengde
  • Flere forskjellige transport-/kanaltyper – JMS, TCP, HTTP og fil.
  • Muligheter for å utvide løsningen med plugins/filtere (logging, overvåkning, rapportering til ekstern database, routing, osv.
  • Støtte for formattering av mange meldingstyper (flash, ringetoner, logoer, wap push SI, wap push SL, bokmerker, osv.)
  • Meget god ytelse (brukes blant annet til SMS-baserte TV-avstemminger).

Kundereferanser

Bokklubben

Bokklubben etterlyste en enklere måte å kommunisere med kundene sine på og vurderte SMS-tjenester som kommunikasjonskanal.

Les mer

NSB meldingssystemer

Behovet var at dersom all trafikk stoppet på Oslo S, skulle 70.000 reisende kunne varsles innen 12 minutter.

Les mer