Solutions

Løsninger innen elektronikk og programvare.

Produktutvikling

I januar i år ble Informasjonskontroll AS’ medarbeidere ved hovedkontoret i Lillestrøm ansatt i det nystartede Datek Solutions AS. Les mer om oppkjøpet her. Informasjonskontroll har lang erfaring med produktutvikling innen elektronikk og programvare og har levert løsninger til Forsvaret, forsvarsindustrien, helsevesenet, offentlig forvaltning og en rekke selskap innen privat sektor. I Datek Solutions skal vi opprettholde og bygge videre på de samme forretnings – og kompetanseområdene. Vi er nå en del av et større miljø og kan derfor tilby komplementær kompetanse.

Mange av produktene vi utvikler sammen med våre kunder krever ferdigheter innen en rekke fagområder. Vi ser derfor at det er en stor fordel at vi har kompetanse innen både elektronikkutvikling og programvareutvikling. Samtidig har vi et godt nettverk av leverandører innen mekanisk design og produksjon. Dette gjør oss i stand til å ta totalansvaret for produktutviklingen!

For at et produkt skal kunne lanseres på markedet og CE-merkes må produktet tilfredsstille gjeldende krav til blant annet elsikkerhet, elektromagnetisk-immunitet og utstråling. Flere av våre kunder har krav om at produktet skal ha lang levetid, gjerne flere tiår og at de skal fungere i henhold til tøffe miljøkrav. Dette er elementer som stiller høye krav til at utviklingsprosjektet planlegges og gjennomføres på en slik måte at det endelige produktet tilfredsstiller kundenes spesifiserte forventninger. Vi har lang erfaring med å følge et produkt gjennom hele dets levetid.

Konsulenttjenester

Våre utviklere jobber i dag for noen av Norges mest spennende og innovative bedrifter. Vi tror at grunnen til at vi blir valgt er kombinasjonen av høy teknologisk kompetanse og vår erfaring med å jobbe i krevende prosjekter.

Ingen prosjekter er like. Vårt fokus er å ha utviklere som er fleksible og endringsvillige. Vår styrke er evnen til å utnytte erfaringen vi har bygd opp gjennom mange år og samtidig være sultne på å lære noe nytt. Utviklerne som sitter ute hos våre kunder har tilgang til vår kollektive kunnskap.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Per Berg på e-post