En

Teknologi

Som teknologileverandør fokuserer vi på å være mest mulig fleksible i valg av teknologi, programmeringsspråk og metodikk til hvert enkelt prosjekt. Vi har derfor kompetanse på en lang rekke teknologier.

Thread

Datek har arbeidet med Thread det siste året i flere pilotprosjekter. Vi har også valgt å satse på Thread gjennom å inkludere en Thread radiomodul i gateway-produktet vårt for hjemmemarkedet. Vi er medlem av Thread Group og følger med i...
Les mer

Zigbee

Datek har jobbet med Zigbee siden 2006 og er medlem av Zigbee Alliance.
Les mer