Personvern - jobbsøkere

Hvilken informasjon samler vi om deg og hva brukes den til?

Når du sender jobbsøknad gjennom vår stillingsannonse, ber vi deg oppgi enkelte personopplysninger, herunder navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, CV og annen informasjon tilknyttet din utdanning og arbeidserfaring. Opplysninger som oppgis vil benyttes av Datek for å kunne ta stilling til din søknad i rekrutteringsprosessen for å vurdere din egnethet til en stilling eller oppgave, etablere arbeidsforhold og for å kommunisere med deg i løpet av rekrutteringsprosessen. Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet til andre formål og vil ikke utleveres til andre virksomheter, eller utenforstående, med mindre du samtykker til dette. Behandlingsgrunnlaget for å behandle personopplysninger med rekrutteringsformål er samtykke.

Hvordan kan du administrere informasjon som omhandler deg?

Du kan be om innsyn i de personopplysninger vi oppbevarer om deg og få informasjon om hvilken behandling disse undergis. Dersom registrerte opplysninger om deg er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet i henhold til gjeldende lovgivning. Du kan kontakte behandlingsansvarlig for å se, endre eller be om sletting av dine personopplysninger. Informasjon tilknyttet den enkelte kandidat er sikkerhetsmessig lagret og kun tilgjengelig for personer som enten 1) er direkte tilknyttet rekrutteringsprosessen eller 2) har beslutningsgrunnlag for ansettelse.

Er du forpliktet til å dele dine personopplysninger?

Det er frivillig å dele personopplysninger til Datek. Dersom du ikke ønsker å dele personopplysningene vi har behov for tilgang til for å vurdere deg i rekrutteringsprosessen, vil du miste retten til å bli vurdert.

Hvor lenge oppbevares opplysningene om deg?

Alle personopplysninger relevante for rekrutteringsformålet arkiveres hos Datek i inntil 6 måneder og slettes etter oppgitt lagringstid. Den registrerte må selv ta kontakt med behandlingsansvarlig dersom den registrerte ønsker at datamaterialet skal slettes før opplyst tid.

BEHANDLINGSANSVARLIG:
Datek Wireless AS
E-post: jobb@datek.no


Gå tilbake