Teknologien

Vårt lysstyringssystem er utviklet i sin helhet av Datek. All videreutvikling og support skjer fra vårt lokale i Lillestrøm, rett utenfor Oslo.

Med eierskap og kompetanse på alle ledd i løsningen kan vi tilby standard systemer så vel som kundespesifikke applikasjoner uten avhengigheter til tredjepart. Det gir god fleksibilitet for våre kunder, og er en garanti for å investere i et system som utvikler seg i takt med markedet, kundebehovene og regulatoriske krav.

Bygget som en IoT-løsning fra bunnen av, kommuniserer enhetene med hverandre i nettskyen. Systemet muliggjør beskyttet og styrt tilgang for den enkelte bruker med sine rettigheter og behov – enkelt og sømløst.

Alle enheter kan fjernoppgraderes (OTA) med forbedringer og nye funksjoner eller spesialløsninger slik at kunden er godt rustet for fremtiden.

Datek E6 Stange
Datek sandvika credit Tomasz Majewski
Datek kalvøyabroen
Datek kalvøyabroen kveld
Fredrikstadbrua_web
Datek Finduspromenaden

Skybasert plattform

Løsningen er i sin helhet utviklet av Datek Light Control basert på moderne komponenter og rammeverk. Dette gir kunden rask, og tilnærmet ubegrensede muligheter for, skalering. Hver kunde gis tilgang til løsningen via en egen driftsportal på nett.

Våre servere som kjører hos Amazon Web Services benyttes for å drifte løsningen. Med dedikerte instanser for webtjener, database, og applikasjon i et velrenommert datasenter, kan det forventes høyeste sikkerhet, dataintegritet og oppetid.

Funksjonalitet

 • Sentralisert drift
 • Web og mobile grensesnitt
 • Rollebasert tilgang
 • Tidsstyring
 • Regelmotor
 • Alarmkonfigurasjon
 • Logging av data
 • Rapportgenerator
 • Tredjepartsintegrasjon av API-er
 • Sensorer

Datek lysstyring olandsboen

Datek Light Control Gateway

En Gateway (GW) benyttes som hovedkontroller og kommunikasjons-sentral ute i felt. Den videreformidler informasjon til skytjenesten via innebygde grensesnitt for 4G, 5G og fiber. En Gateway kan benyttes både som segmentkontroller i tradisjonelle veilysskap og i smarte armaturstyrte installasjoner, eller en kombinasjon av begge.

Sammen med styringsnoder i armaturen (LCU) fungerer den også som en radiokoordinator for det trådløse 2,4 GHz ZigBee nettet (WPAN). Ved planlegging av lysanlegg plasseres en Gateway hensiktsmessig med tanke på utstyr som skal tilkobles og for optimal radiodekning.

En Gateway kan styre 500+ smarte armaturer, men det planlegges som regel nett med flere Gatewayer for redundansen. Med mange muligheter for tilkobling av eksternt analogt eller digitalt utstyr sammen med fjernoppgradering av programvare er systemet forberedt for framtidens smarte byer.

Funksjonalitet
4G/5G mobildekning
2.4 GHz RF mesh teknologi
500+ smarte armaturer
Batteri backup
Relestyring
Forberedt for sensorer
Lokal driftslogikk
Kundetilpasset funksjonalitet
Fjernoppgradering

Zhaga node

Light Control Unit

Armaturstyringsnoden (LCU) er vanligvis integrert (innvendig eller utvendig) sammen med lysarmaturen når den leveres fra produsenten. Den kan også monteres på stolpe, i koblingsboks eller et veilysskap. Den er utrustet for å styre moderne LED og de fleste konvensjonelle armaturer.

Med ZigBee MESH radioteknologi hopper signalene mellom noder til den finner beste vei fram til en radiokonsetrator som sitter i en Gateway i nærheten. Denne teknologien skaper et robust nettverk med selvreparerende egenskaper og muliggjør langt større rekkevidden for anleggene enn tradisjonell punkt til punkt kommunikasjon

Funksjonalitet
2.4 GHz Radio mesh teknologi
GPS innebygd
Lokal styringsbackup
DALI opp til 64 noder
1-10V dimming
4 A relé
Justervesen godkjent strømmåler
Fjernoppgradering av programmvare

Datek kalvøyabroen

Driftssikkerhet og oppetid

Vårt valg av Zigbee som protokoll skyldes, foruten fleksibiliteten det gir, ønsket om maksimal driftssikkerhet. Zigbee skaper em kryptert kommunikasjon mellom gateway og armaturenheter via 2,4 GHz radioteknologi og følger IEEE 802.15.4-standarden.

Zigbee er en standard for radiokommunikasjon i store nett med mange enheter basert på standardiserte grensesnitt. Dette nettverket baserer seg på en velprøvd teknologi med en MESH-struktur som gjør at alle styringsenheter i armaturene bidrar til en stabil radiolink i området. MESH fungerer slik at signalene hopper fra armatur til armatur på vei til sin destinasjon, som oftest en radiokoordinator plassert i en gateway i et VTP.

Faller en styringsenhet bort, velger signalet en annen vei til sin destinasjon automatisk. Vi bygger ofte våre nettverk med multiple koordinatorer for utvidet driftssikkerhet.

Våre løsninger skalerer effektivt, og vi drifter i dag enkeltnett med mange tusen noder. Zigbee benyttes i dag innenfor en rekke bruksområder, som intelligente hjem, industriautomatisering, strømavlesning, telekommunikasjon, sykehus, temperaturovervåking m.m. Datek er «adopter»-medlem i Zigbee Aliance.

Kommunikasjon mellom gateway og sentralt system skjer via GPRS, 3G, 4G og alternativt via TCPIP over LAN eller fiber dersom dette er tilgjengelig. Ved feil på GPRS-nettet kan SMS brukes for å styre lyset.

Datek sandvika credit Tomasz Majewski

Jevnlig dataoverføring

Noen data overføres rutinemessig med fastlagte og/eller konfigurerbare intervall, mens overføring av andre data er hendelsesbasert eller overføres ved endring i verdi. I tillegg til regelbestemt overføring av data inn til server, kan også data forespørres ved behov fra serveren, som for eksempel brukerinitierte forespørsler. Det er et eget separat regime for innsamling av sertifisert målerstand for forbruksmåling.

Dersom en eller flere deler av kommunikasjonslinjen faller ut, begynner systemet flere parallelle løp for å sikre drift av løsningen. Dersom en enhet ikke har rapportert på forventet intervall, vil det forsøkes gjentatte ganger å opprette kontakt. Fører ikke dette frem vil en alarm genereres etter en definert tidsperiode.

Plug and Play

I boksen fra Datek finner du alt du trenger for å komme i gang med lysstyring. Pakken består av en gateway og et gitt antall noder som enkelt klikkes på plass i armaturene. Det er virkelig plug and play!

I sentrum for brukeropplevelsen står et brukergrensesnitt for web og mobil, koblet opp mot en sikker skytjeneste. Dette gir oversikt og kontroll, og lar brukeren styre systemet. Komponentene fungerer «behind the scenes» og systemet er fullt ut skalerbart.

Control Node

Vil du vite mer om fremtidens lysstyring?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

support@datek.no 920 38 000 Kundeportal
 • Øyvind Sløgedal
  Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
 • Steinar Olsen
  Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS

Vi brenner for smarte byer! Se hva som skjer i vår verden.