Nettstasjon

Oversikt og innsikt ute i felt

Øk driftssikkerheten og reduser ressursbruken med Datek OnSite

Vi gir deg full kontroll ute i felt

I Norge finnes det over 120 000 nettstasjoner i tillegg til basestasjoner, veilysskap, trafostasjoner og andre skap eller rom hvor det står kritisk infrastruktur. Ved å plassere sensorer på disse stedene kan Datek OnSite overvåke:

 • Temperatur
 • Luftfuktighet
 • Jordfeil
 • Overspenningsvern
 • Dørkontroll
 • Batterikapasitet
 • Adgangskontroll
 • Strømforbruk
 • Varme/kjøling
 • Vifter
 • Kommunikasjon lokalt
 • Lysstyrke

Vi kan tilpasse de fleste sensorer basert på hva som skal overvåkes.

Flere hundre tusen lyspunkter i Europa er styrt gjennom våre løsninger

Datek har i over 20 år levert overvåkning av enheter ute i felt og har med det verdifull erfaring med å håndtere alarmer, sjekke status og rapportere om hendelser på utstyr langs veier, idrettsanlegg og utstyr som står på steder med liten eller begrenset fremkommelighet. Nå tar Datek Light Control et steg videre og løfter teknologien og kompetansen fra å overvåke lys til å overvåke nettstasjoner, kraftproduksjon, mobilnett og annen kritisk infrastruktur.

Kolsåstoppen 1 liten

Tidseffektivt og kostnadsbesparende

Datek OnSite bidrar til raskere feilsøking, slik at feil kan varsles og rettes raskt. Personell trenger ikke være tilstede i felt, men får et totalbilde over hva som skjer i driftssentralen 24/7/365. På denne måten blir driften mer effektiv og kostnadene redusert.

Overvåking av nettstasjoner

Eierne av strømnett og annen kritisk infrastruktur har nettstasjoner plassert rundt om i hele landet, i sentrale strøk, men også i områder med begrenset fremkommelighet. Overvåkingen er med på å sikre bedre drift av nettstasjonene. Dette gir kundene enda bedre og mer stabile tjenester.

Nettstasjon

Sånn fungerer Datek OnSite

 • Gatewayer ute i felt kommuniserer til skybasert plattform
 • Kommunikasjon via fiber, bredbånd eller mobilnettet
 • Sanntidsdata oppdateres hele døgnet og gir kunden full oversikt over status ute i felt
 • Gatewayer kan plasseres i veilysskap, fordelingsskap, trafostasjoner, tekniske rom, ute i felt i lysmaster, basestasjoner etc.
 • Trygghet ute i felt med full overvåkning
 • Kan overvåke alle kritiske komponenter, rom, lokasjoner, skap etc
 • Innsikt og data som kan fortelle om trender og være med og forutse problemer
 • Data fra ute i felt er beskyttet og krever to-faktor autentisering for å logge på portalen

Vil du vite mer om Datek OnSite?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

support@datek.no 920 38 000 Kundeportal
 • Øyvind Sløgedal
  Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
 • Steinar Olsen
  Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS