Datek iot teknologi

Vi bruker den til enhver tid beste tilgjengelige teknologien for å løse våre kunders behov

Norskutviklet teknologi

Over tid har vi bygget opp sterk og bred kompetanse. Det gjør oss fleksible med tanke på valg av teknologi, programmeringsspråk og metodikk til hvert enkelt prosjekt.

Våre produkter er utviklet og designet i Norge. Det mener vi i seg selv er et kvalitetsstempel. Med utgangspunkt i Lillestrøm har vi kompetansemiljøet på Kjeller i vår umiddelbare nærhet. Sammen har vi tro på at teknologi gir muligheter. Vi er godt posisjonert for å bidra til økt verdiskapning for våre kunder gjennom nyttige, lønnsomme og pålitelige løsninger.

Det tekniske miljøet

Vi ser på teknologiskifter som muligheter til videreutvikling, effektivisering og optimalisering.

Datek iot teknologi

Problemløsere: Vi legger stolthet i å finne gode løsninger på komplekse problemer. Det gjør vi med høyt kvalifiserte folk, kloke hoder og variert kompetanse – på kryss av software, hardware, elektronikk og montering.

Datek iot teknologi smidig utvikling

Smidig utvikling: Vi benytter en iterativ/smidig utviklingsmetodikk for både software- og hardwareprosjekter. Det kontrollerer og minimerer risiko og kostnader. Kommunikasjon er nøkkelen, og jo lenger ut i prosjektet man kommer, jo mer vet man om forretningsområdet og utfordringene.

Zhaga node

Vi kvalitetssikrer: Før kunden får sluttproduktet skal infrastruktur på plass, og funksjonalitet implementeres. Nøkkelen ligger i å forstå forretningsområdet, formidle muligheter og avdekke forventninger til funksjonalitet, ytelse og tilgjengelighet. Gjennom hele levetiden til prosjektet.

Datek iot teknologi produksjon

Vi produserer: Etter prototype kan vi sette prosjektene i produksjon. Topp moderne robotikk og printere, samt verdensomspennende tilgang til komponenter gjør oss i stand til å produserer større volum med strenge kvalitetskrav.

Utvikling

Lean. Scrum. Smidig utvikling. Kjært barn, mange navn. Våre software- og hardwareutviklere løser komplekse oppgaver som kommer produkter du finner igjen i hele samfunnet til gode, eller i form av løsninger for en lang rekke industrier. I løpet av årene har vi opparbeidet en solid prosjektportefølje og samlet unik spisskompetanse.

Datek iot tekonologi utvikling

Zigbee Alliance

Datek har jobbet med Zigbee siden 2006 og er medlem av Zigbee Alliance. (Endret navn til Connectivity Standards Alliance i 2021.) Zigbee er et trådløst språk som benyttes i en rekke industrier og teknologier innenfor tingenes internett (IoT). Språket benyttes til å få ting til å snakke med hverandre. Noen av fordelene er et veldig lavt strømforbruk og lang rekkevidde. Dette gjør Zigbee velegnet i batteridrevet utstyr i for eksempel et hjem, men språket benyttes også innenfor en rekke andre områder.

De første årene benyttet vi Zigbee innenfor styring av veilys. Erfaringene vi opparbeidet oss fra dette har vi tatt med oss til andre områder, blant annet smarthus. Innenfor dette området benytter vi Zigbee i en rekke produkter, både egenutviklede og i produkter utviklet for andre merkevarer.

Siden Zigbee er en standard radio- og applikasjonsprotokoll kan man enkelt knytte utstyr fra flere leverandører sammen.

Og med Matter, den nye standarden Zigbee har jobbet med blir vi enda mer påkoblet. Det kan du lese mer om her.

Datek teknologi iot laben utvikling
Datek iot teknologi produksjon maskin
Datek iot teknologi lab utvikling
Datek iot teknologi miljø
Datek iot teknologi møte
Datek iot teknologi skjerm
Datek iot teknologi lab

Velferdsteknologi

Hva ligger i feltet velferdsteknologi og smart helse? Vel, man kan bli gitt en verdig alderdom, f.eks. En rekke av våre produkter har blitt laget med det i mente, og vi kan nevne en revolusjonerende blodtrykks- og helsemåler, sensorer for trygg hjemmetilværelse og smarte madrasser.

Datek iot teknologi verferdsteknologi

Kvalitet, miljø og sikkerhet

Datek har alltid hatt fokus på kvalitet og miljø. Også før vi ble sertifisert hadde vi gode rutiner i vår daglige arbeid for å sikre disse områdene. Våren 2018 kunne vi derimot dokumentere at vi jobber aktivt for å sikre kravene til kvalitet og miljø.

Med sertifisering i disse standardene kan vi nå dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetsikring, slik at vi lever opp til krav fra våre kunder, leverandører og ikke minst våre egne krav.

Vi kan også, med hånden på hjertet si at vi hjelper til med å minimere negativ påvirkning av miljøet med ISO-14001. Også under informasjonssikkerhet er vi sertifisert. ISO 27001-sertifisering ble nemlig gitt høsten 2018.

Og for å skryte litt av oss selv til slutt, vi var først ute med Nemkos nye sikkerhetsstempel for vår hub/gateway!

Lurer du på noe om kvalitet, miljø og sikkerhet? Ta kontakt!