Sikkerhetsstempel for smarthusprodukter

Datek er først ute med Nemkos nye sikkerhetssertifisering for oppkoblede produkter.

Sikkerhetssertifisering som kvalitetsstempel

Det siste året har Datek vært i kontakt med Nemko om en sikkerhetssertifisering av IoT-produkter for konsumentmarkedet generelt og smarthusprodukter spesielt. Årsaken er at vi over tid ser mye negativ presse rundt manglende sikkerhet i IoT-produkter. Dette fører naturlig nok til at forbrukerne blir skeptiske til å investere i for eksempel smarthusutstyr. Vi håper at et slikt sertifikat kan fungere sånn som andre merker man finner på produkter i dag knyttet til for eksempel miljø, kvalitet og sunnhet. Et kvalitetsstempel på at de som har laget produktet har hatt fokus på sikkerhet og personvern. På sikt håper vi at en slik sertifisering blir påkrevd for å sikre at produsenter har nok fokus på dette i produktene sine.

Nemko har jobbet intensivt med denne tjenesten de siste månedene, og siden april har vi jobbet med en pilot på sertifiseringen sammen med Nemko for ett av våre smarthusprodukter.

«Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Nemko i dette prosjektet og tror en slik sertifiseringsordning kan løfte kvaliteten på produktene og tilliten til oppkoblede produkter blant forbrukerne i tiden fremover», sier Espen Westgaard, Teknisk sjef i Datek AS.

Nemko og Datek


Et steg foran

Sertifiseringen Nemko lanserer er en forberedelse på krav man forventer kommer neste år fra EU knyttet til EU Cybersecurity Act og deres Certification Framework. Det er forventet at sertifiseringen skal basere seg på den helt nye ETSI EN 303 645-standarden (“Cyber Security for Consumer Internet of Things”), og det er også denne standarden som ble benyttet i piloten. I Finland har de allerede innført et slikt Cybersikkerhetsmerke basert på samme standard, og flere land og amerikanske delstater følger også etter.

«Det var viktig for Nemko å kjøre gjennom et pilotprosjekt på den nye europeiske sikkerhetsstandarden med et representativt IoT-produkt. Med sin lange erfaring og tekniske ekspertise på cybersikkerhet var Datek en ideell partner for dette, og viste at slike prosjekter kan utføres effektivt gjennom godt samarbeid», sier Geir Hørthe, Certification Manager i Nemko.

Trygghet for kunden

Erfaringen fra piloten har vært veldig god. Vi har fått bekreftet at vi jobber etter eksempel til etterfølgelse i vår tilnærming til produktutvikling av smarthusproduktene våre, både hardware- og softwaremessig. Samtidig fikk vi forbedret produktet som ble testet ytterligere med et par gode tiltak.

Det er viktig å understreke at sertifiseringen ikke er noen garanti for at produktet er «innbruddssikkert», men den sørger for at man følger mønsterpraksis på sikkerhets- og personvernområdet i produktene sine.

«Som utvikler ser vi kravene i sertifiseringen som et nyttig hjelpemiddel i utviklingen av slike produkter. Standarden stiller fornuftige krav til hva som er «best practice» på dette området og bidrar til økt fokus rundt innebygget sikkerhet og personvern. Standarden i seg selv skaper ikke 100 % sikre produkter, men den hever bevisstheten rundt sikkerhet i alle ledd og hever dermed kvaliteten på produktene», sier Kåre Gunnar Nesheim, Senior systemutvikler i Datek AS.

Er du interessert i å vite mer om den nye standarden, få med deg webinaret til Nemko om IoT og Cybersikkerhet.

Aktuelle artikler om IoT sikkerhet

Nemko vil bli ledende på Iot-sikkerhet
Endgadget artikkel
Forbes artikkel
ZDNet artikkel
Malwarebytes artikkel
Traficom Finland artikkel
Waselius og Wist artikkel