Datek toppbilde move

Vi får systemer og kjøretøy til å kommunisere. Det gir flyt og oversikt.

Move. Connected.

Lang erfaring med smarte kjøretøy og flåtestyring

Flåtestyring er et samlebegrep for administrasjonssystemer som har som hovedformål å innhente, strukturere, analysere og presentere data over flåter av kjøretøy. Faktisk ble Datek etablert med dette som primærområde, så vi har lang erfaring med å få kjøretøy påkoblet systemer.

Våre løsninger har kommet togselskaper, busselskaper, bakketjenester på flyplass og kommuner med store bilparker til gode. Det har gitt datafangst og lokasjonsinfo i sanntid, noe som gjør at man alltid vet hvor kjøretøy er og kan utnytte dem mer effektivt.

Datek fuelling

Flåtestyring

Få bedre kontroll over kjøretøy, samtidig som kostnader reduseres og utnyttelsesgraden øker. I Norge har flåtestyring tradisjonelt sett vært i bruk for transportører som ønsker å optimere ruteplanlegging med visning i kartapplikasjon.

Flåtestyring

Smarte kjøretøy

Vi lager gode og spennende produkter for smarte kjøretøy basert på vår erfaring fra komplekse, industrielle kjøretøyløsninger. Produktene er basert på en moderne infrastruktur, med veltestet utstyr til bilene.

Produktene er delt opp i tre områder: for kommuner, for SMB-markedet og for konsumentmarkedet.

Smarte kjøretøy for kommuner

Kjørebokproduktet vårt for kommuner er i full drift hos Fredrikstad kommune, og produktet er tilpasset kommuner basert på Fredrikstads behov samtidig som vi hele tiden har hatt fokus på produkt og gjenbrukbarhet. Produktet består av flere moduler:

 • Kjørebok og turrapporter
 • Kjøretøysregister
 • Sanntids flåtestyring i kart, enten Google Maps, Geodata/ESRI Arcgis eller Open Streetmap
 • Sjåførregister med registrering av kompetanse og sertifikater
 • Registrering av sjåfør med bruk av eksisterende ansattkort (kortleser i alle biler)
 • Service og vedlikehold
 • Verkstedregister med avtalehåndtering
 • Uthenting av kjøretøysdata via bilens diagnoseport (OBD II)
 • Avdelingsstruktur tilpasset kommuner
 • Leasingkontroll

En kommune ønsker typisk å ha en lokal installasjon av systemet, noe vi har tatt høyde for i arkitektur og valg av infrastruktur.

Smarte kjøretøy for SMB-markedet

For små og mellomstore bedrifter tilbyr vi produktet via partnere som videreselger løsningen i egen merkevare. Her leveres produktet som en skybasert tjeneste, hvor verken partnere eller kunder trenger å installere noe lokalt. Funksjonalitet er tilsvarende som for kommuner. Det er i tillegg ekstra funksjonalitet knyttet til kjørebok, blant annet for bompasseringer som registreres automatisk, kjøring på privat vei og lignende.

Smarte kjøretøy for konsumentmarkedet

Også for konsumentmarkedet kan produktet selges via partnere. Men her er det også tilrettelagt for at disse partnere kan tilby integrasjon via APIer for sine partnere igjen. Dette gjør at forskjellige app’er kan tilbys mot sluttbrukerne, og tjenester innenfor forsikring, verksted, salg, leasing og andre tjenester som er interessante for sluttbrukerne og verdiskapende for økosystemet av partnere.

Morgendagens teknologi skapes i dag. Her er siste nytt om Datek.

AKTUELT

Vi brenner for smarte løsninger! Se hva som skjer i vår verden.

Vil du vite mer om Datek Move?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

 • Ansatt datek
  Ta kontakt