Toppbilde baerekraft

Bærekraft

Future.Connected.

I Datek har vi alltid fått ting til å snakke sammen.

Ved å koble sammen mennesker og teknologi bidrar vi til å løse utfordringer i samfunnet innen sikkerhet, energi, infrastruktur og helse.

Vår visjon er at mennesker, ting, infrastruktur, byer og systemer snakker sammen. Når vi tar i bruk teknologien i stor skala kan vi skape bærekraftige byer og systemer som driver verden fremover.Vår bærekraftsstrategi er basert på fire pilarer

Menneskene

Vi verdsetter våre ansatte og skal sørge for et sunt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi skal møte mennesker med respekt og opptre ansvarsfullt.

Innovasjon

Vi er innovative og ser på teknologiskifter som muligheter for videreutvikling, effektivisering og optimalisering. Våre smarte hoder jobber for å gjøre kompleks teknologi, tilgjengelig, sikker og enkel.

Miljø og klima

Vi er forpliktet til å redusere miljøpåvirkningen på tvers av vår virksomhet og gjennom tjenestene og produktene vi leverer til våre kunder.

Samarbeid

Vi har erfart at ting fungerer bedre når de snakker sammen, det samme gjelder oss mennesker og organisasjoner. Når vi jobber sammen, oppnår vi mer.

Vi jobber hele tiden for å bli bedre

Her er alle våre sertifiseringer:


Åpenhetsloven

Her finner du vår redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven.

Har du spørsmål eller innspill kan du rette disse på epost merket med Åpenhetsloven.

Rapport fra Norsirk

Norsirk har publisert rapport for emballasjeoptimering og avfallsforebygging. Vi er nevnt med våre tiltak for å redusere emballasje. Her finner du rapporten.

Vi gjør en forskjell gjennom tre dimensjoner: ​

  1. Footprint. Hva vi kan gjøre selv for å bli mer bærekraftige.
  2. Handprint. Hvordan vi kan hjelpe våre kunder til å blir mer bærekraftige. ​
  3. Innflytelse. Hvordan vi kan påvirke lokalmiljøet og bransjen vår for å få til endring og skape ringvirkninger.
Datek miljø Na

SDG 5 | Likestilling mellom kjønnene​
Frem mot 2030 skal vi jobbe målrettet for å øke kvinneandelen og legge til rette for mer mangfold. Dette vil gjøre oss til en bedre organisasjon.

SDG 7 | Ren energi til alle
Vi skal bidra i omstillingen til lavutslippsamfunnet gjennom våre løsninger for smart strøm- og lysstyring.

SDG 9 | Industri, innovasjon og infrastruktur
Vår smarthusløsning Eva Strømstyring hjelper folk med å redusere energiforbruket.

SDG 11 | Bærekraftige byer og samfunn
Vårt lysstyringssystem gjør byer smartere og mer energieffektive, samtidig som lysforurensningen reduseres for å ivareta fauna og flora.

SDG 13 | Stoppe klimaendringene
Våre produkter og tjenester hjelper mennesker og byer med å bruke mindre energi, men vi jobber naturligvis med å redusere vårt eget fotavtrykk også.

SDG 17 | Partnerskap for målene
Datek har lang tradisjon for både store og små samarbeid. Vi tror på å komme sammen for å løse våre utfordringer.

Verdens nordligste smartby

Smart lysstyring er en del av planen for å effektivisere energibruken og tilrettelegge for smart city teknologi på Svalbard.

Longyearbyen

Sparer energi og reduserer lysforurensning

For å bli mest mulig bærekraftig benytter Bærum kommune smart teknologi. En fremtidsrettet styringsløsning fra Datek Light Control gir kostnadsbesparelser og forbedrer lysmiljøet for både innbyggere og artsmangfoldet.

Fornebu_Undergang_ lavoppløselig

Vi må spare strøm for å skape fremtidens arbeidsplasser

Datek Next har gjennom en årrekke utviklet løsninger som hjelper kundene med å redusere energiforbruket. Vår oppfatning er at når forbrukerne får tilgang til sanntids avlesning av strømmåleren, blir de mer bevisst og gjør tiltak for å redusere eller omdisponere energiforbruket.

Strøm

Smart belysning i Bærum kommune

Datek Light Control hjelper Bærum kommune med å bli en smartere, mer energieffektiv kommune.

Kolsåstoppen 4 liten

Tiny Workers er et synlig, konkret og forskningsbasert bærekraftstiltak i lokalmiljøet. Datek er stolt pollinatorvenn og heier på arbeidet Tiny workers gjør for å spre kunnskap og bidra til at vi tar bedre vare på artsmangfoldet.

Pollinatorvenn

Ønsker du å vite mer om vårt arbeid?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill knyttet til åpenhetsloven eller vårt arbeid mot en mer bærekraftig verden.

  • Siri Bragstad
    Siri Bragstad Bærekraftansvarlig Datek AS