Verdens nordligste smartby

Smart lysstyring er en del av planen for å effektivisere energibruken og tilrettelegge for smart city teknologi på Svalbard.

OMRÅDE CITY
EMNER Smart City,   Smarte Byer,   Lysstyring,   Strømsparing,   Bærekraft  
Gamle gatelys Longyearbyen

Longyearbyen, Svalbard

De siste årene har Longyearbyen Lokalstyre, satt seg ambisiøse mål for å redusere sine utslipp og bidra til flere av FNs bærekraftsmål. Longyearbyen skal energiomstille seg og jobber for å bli en Smart Arctic City. Målet er en mer menneske- og miljøvennlig by gjennom satsing på og tilrettelegging for innovasjon og smarte- og energieffektive løsninger. Siden Svalbard har lange, mørke vintre og korte somre, er effektiv og behovsstyrt belysning avgjørende for innbyggerne på øygruppa. De eksisterende belysningssystemene på øya var energikrevende, men også kostbare å vedlikeholde. Longyearbyen Lokalstyre ønsket en overordnet moderne styring av veilyset for å få mer effektiv kontroll på bruken. ​

Behovet

Smart lysstyring er en del av planen for å effektivisere energibruken og tilrettelegge for smart city teknologi på Svalbard. IoT-baserte belysningssystemer, som smarte gatebelysningssystemer, kan tilpasse seg lysbehovet basert på omgivelsene. Dette betyr at belysningen kan justeres etter behov, redusere unødvendig energiforbruk, forlenge levetiden til lyskilder og effektivisere driften. I 2022 inngikk Datek Light Control og Longyearbyen Lokalstyre et samarbeid for smart utendørs belysning og oppgradering til smart city infrastruktur. Prosjektet er godt i gang og Longyearbyen utgjør i dag Dateks nordligste styringssystem for belysning. ​

Vetle Valhovd

«En drøm når vi får på plass smart styring på alle armaturer er et eget dimmeregime for spektakulære nordlys»

Lillian Risvaag

Teknologien

 • Eksisterende infrastruktur i Longyearbyen bestod av flere tennpunkt distribuert rundt i byen med varierende armaturtyper tilkoblet med både konvensjonelle og LED baserte lyskilder.
 • Totalt 24 soner med veilysfordelinger ble oppgradert med Datek IoT Gateway for styring og overvåking via 4G/5G mobilkommunikasjon.
 • I Longyearbyen er hovedregelen basert på en LUX måler som trigger både på om kvelden og av om morgenen og tar hensyn til varierende skydekke og lysforhold lokalt.
 • Slik oppnår man en mer fornuftig bruk av gatebelysningen, med rett lys på rett sted og til riktig tid.
 • På Longyearbyen skole og alpinannlegget er det etablert smarte armaturer, her kan hver lyskilde styres enkeltvis.
 • Fra å ha 24 separate styringspunkter har Longyearbyen nå kun ett styringspunkt. Dette letter vedlikeholdet og gjør lysstyringen synkron.

Veien videre

​Neste fase i prosjektet blir å få på plass dimming i forbindelse med overgangen til LED 2.0. ​

Dette vil redusere energiforbruket markant, både fordi dimming reduserer energiforbruket og fordi nye LED armatur i seg selv er mer energieffektive. Alle data lagres og kan enkelt hentes for oversikt over nøyaktig energiforbruk, planlagt vedlikehold og feilsøking.

Moderne Zhaga er brukt i dag blant annet bevegelsesdetektorer og radarer for aktivitetsmåling og trafikkovervåking.​

​I Longyearbyen ligger all infrastruktur oppå bakken, mye beskyttet av varmekabler, som man vil kunne få bedre kontroll med via styringsløsningen til Datek.​

«Jeg synes det er gøy å se hvordan vi kan bruke systemet på en kreativ måte for å løse de utfordringene som er på spesielle steder som her på Svalbard»

Dag Arne Husdal

Lysforurensning

Lysforurensning er uønsket eller overflødig kunstig lys. Lysforurensing får uheldige konsekvenser for både mennesker, insekter og dyr. ​

- Omringet av så store områder uberørt natur blir lysforurensing ekstra tydelig i en by som Longyearbyen. Reiser man ut i dalen rett utenfor byen, ser man fort at det slettes ikke er så mørkt som man får inntrykk av når man står midt i byen, forteller Lillian Risvaag​

Både Lillian og Dag Arne er opptatt av å optimalisere ressursbruken til lys. Det er et helt spesielt sikkerhetsaspekt på Svalbard og innbyggerne er avhengige av kunstig lys i mørketiden. ​

- For å bevare mørket, prøver vi å skru av lystet der vi kan, men uten at det går på bekostning av sikkerheten. Det har jo hendt at vi har fått besøk av isbjørn i byen, sier Lillian. ​

Trafikksikkerhet er også et tungtveiende hensyn, spesielt med tanke på at GS-nettverket ikke er fullt utbygd her på Svalbard. Med en helhetlig styringsløsning med LUX-målere i Longyearbyen, sørges det for at lysene kun slås på ved behov og skrus helt av når det ikke trengs. ​

Riktig lys på riktig sted


Verdens nordligste alpinanlegg

I februar 2024 er det duket for offisiell åpning av alpinbakken i Longyearbyen. Alpinbakken er, kanskje ikke overraskende, verdens nordligste (78° breddegrader). Her er det naturlig nok behov for ekstra lys og sikkerhet. Datek har levert lysstyring for 38 lamper i alpinanlegget. Systemet gir mulighet for å seksjonere lyset i bakken etter bruken. For eksempel når barn bare skal bruke deler av bakken eller for å kun belyse der de produserer snø. I tillegg skrus alpinbakken helt av om natten. ​

Lampene er levert av Thorn Lightning

I prosjektet ble Areaflood Pro benyttet. Disse lampene følger Dark-Sky-prinsippet for å bevare den naturlige atmosfæren om natten og redusere lysforurensing. De er også energieffektive og har lang levetid og valgfrie overspenningsvern for økt fleksibilitet. Areaflood Pro sikrer en pålitelig belysning og en vedlikeholdsfri løsning.

Longyearbyen alpint


Foto: Dag Arne Husdal, Lillian Risvaag og Vetle Valhovd​

Les mer om prosjektet her (pdf)

Overordnede mål for prosjektet

 • Reduserte driftskostnader med lavere strømforbruk

 • En helhetlig styringsløsning for både byrom, vei, idrett o.l.

 • Enklere vedlikehold

 • Redusere lysforurensing samt bidra til relevante bærekraftsmål

Vil vite mer om
våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!

 • Øyvind Sløgedal
  Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
 • Steinar Olsen
  Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS