Oslo Rådhus tennes

Riktig lys på riktig sted til riktig tid

Flere hundre tusen lyspunkter i Europa er styrt gjennom våre løsninger. Vi har spesialtilpasset funksjonalitet for styring av veilys, idrettsanlegg, parker, fasader, tuneller, byrom, broer, lysløyper, alpinanlegg, havner og mer, slik at våre brukere får full kontroll på all utendørs belysning.

Vi leverer et komplett administrasjonssystem for automatisk styring og overvåking av utendørs belysning. Systemet er i bruk i privat og offentlig sektor og hos aktører som er kostnadsbevisste og har behov for kontroll og oversikt.

Systemet kan også bidra til å ivareta miljøhensyn, ettersom det bidrar til energibesparing og reduserer lysforurensing. Med god lysstyring lyser man nemlig opp byrom og andre steder akkurat når det trengs – og slukker når det ikke trengs

I 2025 stenges 2G-nettet

Dette vil påvirke en god del av kundene våre da mange av enhetene fra Datek Light Control benytter 2G som kommunikasjonskanal for datatrafikk til og fra enhetene. Vi skal sørge for at kundene våre får en trygg overgang når 2G-nettet slukkes.


Les mer her

Bruksområder

Datek Furuset høymaster

Veier

Vedlikehold og drift av lysanlegg er kostnadskrevende, men det
 er et stort potensial for redusert strømforbruk på de fleste veinett. Vår løsning tilbyr dimming som styres etter døgnets og sesongens lysforhold.

Systemet gir bedre lysforhold og redusesrt strømforbruk med kontinuerlig tilbakemelding om status og meldinger ved behov for vedlikehold. Anleggseier kan enkelt følge opp og tilfredstille forpliktelser vedrørende responstider. De offentlige retningslinjene for belysning blir ivaretatt.

Optimal belysning

Sikker ferdsel for harde og myke trafikanter er det viktigste kravet som må tilfredstilles. I tillegg må man ta hensyn til det estetiske uttrykket og sørge for minimal lysforurensing når man planlegger belysning av vei. Med smarte armaturer er det enkelt å justere lysnivåer etter lokale forhold.

Moderne IoT-plattform

Med vårt system kan alle installasjoner, uavhengig av veitype, styres fra samme grensesnitt, være seg en liten gangvei, en 4-felts innfartsåre, tradisjonelle veilysskap eller moderne LED-armaturer med radiokommunikasjon. Alt samles i den samme framtidsrettede IoT-plattformen.

Jaridrettsbane

Idrettsanlegg

Fleksibel, enkel og aktiv styring av belysning for kunstgressbaner, lysløyper, nærmiljøanlegg og akebakker. Slik får idrettsledere og banemannskap mer tid til andre arbeidsoppgaver, og utøvere får mer fleksible aktivitets- og treningsforhold.

Når man spiller fotball en sen høstkveld trenger man mer lys enn ved trening og lek. Mange opplever at lyset på banen eller anlegget er for svakt eller slår seg av under aktivitet. Vi mener at brukeren er den beste til å bestemme behovet for lys. Med vår løsning kan man enkelt styre lyset for sin aktivitet.

Individuell styring

Vi leverer moderne lysanlegg som kan settes til forskjellige nivåer. Anleggseier setter retningslinjer for hva, hvor og når tenning av lyset er tillatt og tildeler rettigheter til bruker. Det betyr at brukerne av anlegget via mobiltelefonen selv kan slå på mer lys om nødvendig, og sørge for en trygg og god gjennomføring av aktiviteten.

Alt styrt gjennom en enkel og intuitiv app for mobil. Og dersom brukeren f.eks. glemmer å slå av lyset, slår forhåndsdefinerte og overordnede regler inn, slik at man slipper unødig lysforurensing.

Finduspromenaden

Byrom

En trygg by handler om trygg og sikker ferdsel, til fots, på sykkel eller ved hjelp av andre transportmidler og offentlig transport. Og da står gode estetiske opplevelser i fokus. Moderne lysforhold spiller dessuten på lag med miljøet.

Alle samferdselsprosjekter krever en plan for god belysning med universell utforming og praktiske løsninger. Belysning inngår som en naturlig del av dette og gir innbyggerne lys når det trengs, der de trenger det.

Vårt system integreres enkelt med lysarmaturer og infrastruktur som busstopp/holdeplasser. Slik kan man redusere lysforurensning, kutte i strømforbruk og skape en dynamisk belysning tilpasset de lokale forholdene.

Queen Elizabeth

Broer og tunneler

På broer og i tunneler er det spesielt behov for å ha fokus på driftssikkerhet og forenklet vedlikehold. Vi leverer lysanlegg til små og store broer og tunneler hvor vi oppfyller leverandørenes krav og spesifikasjoner.

Sikker og effektiv drift

Med våre radiobaserte styringsnoder integrert i lysarmaturen kan vegtrafikksentraler til enhver tid overvåke alle lyspunkter individuelt. Driftsforstyrrelser varsles umiddelbart, slik at man raskt kan rette opp feilen. Operatører kan enkelt øke belysningen ved ulykker eller andre spesielle hendelser.

Forenklet vedlikehold

Stenging av veier og tunneler er omfattende, noe som gjør det komplisert og kostbart å drive vedlikehold. Med vårt system lagres all data i nettskyen. Dermed er det lett å identifisere feil på enkeltarmaturer.

Skreddersydde løsninger

Vi leverer systemer for de fleste behov. Fra enkle skredoverbygg hvor lyset tennes når kjøretøyet fanges opp, til autonome løsninger med ulike lysnivåer basert på trafikktetthet og alarmtilknytning til SCADA.

Vårt system kan integreres i alle typer armaturer, direkte med reléer eller 1-10V dimming. Ved behov for annen type belysning, eksempelvis kunstbelysning på signaturprosjekter, kan du enkelt utvide anlegget istedenfor å installere et nytt styringssystem.

Vil du vite mer om fremtidens lysstyring?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

support@datek.no 920 38 000 Kundeportal
  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS