Bærum kommune bruker teknologi for å spare energi og redusere lysforurensning

For å bli mest mulig bærekraftig benytter Bærum kommune smart teknologi. En fremtidsrettet styringsløsning fra Datek Light Control gir kostnadsbesparelser og forbedrer lysmiljøet for både innbyggere og artsmangfoldet.

I 2018 gikk startskuddet for kommunens store prosjekt "Fremtidens utendørsbelysning". Bakgrunnen for prosjektet var at kvikksølvarmaturer, som også er lite energieffektive, ble forbudt og kommunen måtte skifte ut de gamle lyspunktene. Kommunen så dette som et fint tidspunkt for fremtidsrettet drift og Smart City- infrastruktur for alle sine 22 000 belysningspunkter.

Smart belysning

80 prosent av lyspunktene i kommunen er vei- og gatebelysning. Resten er lys ved skoler, barnehager, parker, idrettsanlegg, lysløyper og gravplasser. I dag er 10.000 lyspunkter knyttet opp mot det nye styringssystemet med toveis kommunikasjon, levert av Datek Light Control. I løsningen ligger det også muligheter for andre Smart City-tjenester. På sikt kan systemet blant annet brukes til trafikktelling og måling av luftkvalitet. Bærum kommune tester nå de første mobilitetssensorene koblet til gatelys på Fornebu.

Kommunen kan i dag styre lysnivå i hver enkelt lysarmatur. I tillegg har de tilgang til status, varsel om feil, samt energiforbruk i alle armaturer.

- Dette gir oss muligheten til å redusere energiforbruket betydelig, forbedre lysmiljøet, redusere lysforurensing, samt effektivisere daglig drift og vedlikehold, sier Kirill Semenov, prosjektleder i Bærum kommune.

Utstillingsvinduet Fornebu

Fornebu er under utvikling til et grønt og urbant byområde og er testarena for kommunens klimaarbeid. Her utnytter kommunen potensialet i løsningen til Datek Light Control. Tilnærmet all utendørs belysning på Fornebu er byttet ut med moderne energieffektive LED-armaturer med Datek styringsnode tilknyttet et IoT-radionettverk. Gater, sykkelveier, underganger, skolegårder, barnehager og fotballbaner har alle belysning som individuelt kan tilpasses de ulike behovene gjennom døgnet. Lyset tennes og slukkes basert på sensorer som måler dagslyset.

Lysarmaturene endrer lysnivåene gjennom døgnet og årstiden basert på ulike behov. Et godt eksempel er dammen ved Telenorbygget, der salamandere er spesielt utsatt for lysforurensning når de er på vandring om våren og høsten. Her bruker kommunen teknologien i lysarmaturene for å senke lysstyrken ned til 20 prosent for at salamanderen ikke skal forstyrres.

Det kommer stadig ny kunnskap om hvordan lyset påvirker mennesker og dyr. Smart teknologi gjør det enkelt å tilpasse lysstyrken etter behov. Med det nye styringssystemet er vi forberedt på slike endringer, sier Kirill Semenov.

Vinn-vinn

For å nå målene i Parisavtalen, spiller energisparing en viktig rolle. I norske kommuner ligger det en stor mulighet til smart energibruk. Gjennom løsningen til Datek Light Control optimaliserer Bærum kommune strømforbruket i utendørsbelysningen og bidrar til at kommunen blir et godt sted å leve, bo og arbeide.

- I byområder er det viktig med god utendørsbelysning. Dette gir tilgjengelighet, trygghet og trivsel. Gjennom å bruke smart teknologi har vi kunnet opprettholde tryggheten samtidig som vi har redusert unødig lysbruk. På denne måten har vi spart kostnader og minsket lysforurensing som også kommer dyrelivet til gode, sier ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog.