Bærekraftig og fine byrom med riktig belysning fra Datek

Oslo kommune ønsker å skape trygge og fine områder for innbyggerne, turistene og andre som ferdes i byrommet ved å lyse opp fasader.

Tidligere i år ble Oslo rådhus utstyrt med en løsning for utendørs belysning som dekker det estetiske behovet og samtidig er både miljø- og kostnadsbesparende.

Trygge byrom

Datek har løsninger som er med på å forme et bybilde og som hjelper våre kunder til å skape så gode byrom som overhodet mulig. Vi har løsninger for å kunne sette opp både enkle og i Oslo Rådhus sitt tilfelle, avanserte fasadebelysninger.

Belysning av fasader blir enda viktigere fremover når det i mye større grad enn tidligere skal være bilfrie sentrum. Det blir lagt opp til at mennesker mye mer fritt skal kunne bevege seg til fots i områder der det tidligere har vært mye biltrafikk, slik som området rundt Oslo Rådhus. Da er det viktig at man har løsninger som kan være med å støtte opp om dette. Bilfrie sentrum vil føre til en endring av bybildet, tempoet i de områdene vil gå ned og folk vil i større grad kunne «nyte» fine områder både på dagtid og på kveldstid da disse områdene er lyst opp på en måte som vil begeistre og engasjere.


Løsningen for Oslo rådhus

Belysningen av Oslo rådhus består av 17 hovedgrupper med lyskastere som er plassert på selve rådhuset, i master på vestsiden og på nabobygg østsiden. Hovedinngangen til rådhuset er belyst fra grupper med lyskastere montert på bygningens utstikkere mot Fridtjof Nansens plass. Fronten er belyst med en rekke lyskastere på balkong over inngangspartiet og begge tårn med lyskastere fra tak på bygningens fremside.

Alle gruppene med lyskastere styres med trådløse noder (37 stk.) som får styring fra 2 stk. Datek Light Control Gateway via et radionettverk. Radionettverket er et meshnettverk som er radioplanlagt for å få den beste radioforbindelsen fra hver enkelt node og frem til gateway. Alle lyskastere har styringsinnganger av type DALI, og mange av nodene driver flere lyskastere som er koblet sammen på en DALI-bus.

Under idriftsettelsen av anlegget ble lysnivået justert av lyskonsulenter i samarbeid med Datek og det ble laget en plan med de nivåene man kom frem til. Denne planen ble mal for tenning og slukking til anlegget.

Riktig lys på riktig sted til riktig tid

Vi har løsninger som enkelt gjør at kundene våre, som Oslo kommune, lett kan være med å markere arrangementer. I forbindelse med Earth Hour i slutten av mars ønsket kommunen å markere dette med å skru av lyset i en time. Dette kunne enkelt håndteres via vår webløsning. Se video nedenfor fra tenning av Oslo rådhus etter Earth Hour.


Bærekraftig utendørsbelysning

Vårt lysstyringssystem for utendørs belysning er utviklet for å optimalisere energibruk, effektivisere drift og vedlikehold samt minimere uønsket lysforurensning.

Systemet vårt er bygget på moderne komponenter og programvareteknologi for “tingenes internet” (IoT). Det gjør at våre kunder kan ingegrere løsningen sammen med annen informasjonsteknologi.

Vi tilbyr en skytjeneste som drifter systemet, brukergrensesnitt på web og smarte, robuste styringsenheter.

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger til å skape fine byrom? Kontakt oss.