Asker kommune oppgraderer veilyssystemet

Datek Light Control inngår avtale med Asker kommune om å levere styringssystemer for utendørs belysning.

Asker kommune har startet arbeidet med å skifte ut all veibelysning  til moderne, energieffektive LED-armaturer. Armaturene vil bli levert med et sentralt styringssystem levert av oss i Datek Light Control. Avtalen med Asker strekker seg over 5 år og har en verdi på 9,2 MNOK.

Med LED-teknologi og styringssystem fra Datek Light Control skal Asker få veilys som kan dimmes ved behov. Midt på natten er ikke behovet for lys like prekært som på kveldstid. Med det nye styringssystemet kan dette enkelt løses ved å tilpasse hvert enkelt armaturs lysstyrke gjennom døgnet. Kommunen får rett lys på rett sted til rett tid. I tillegg til å spare både penger og miljø ved lavere energiforbruk blir det også mindre lysforurensning.

Datek Light Control sin løsning er sertifisert av Justervesenet, og hvert enkelt armatur vil rapportere strømforbruk tilbake til kommunen. På denne måten vil kommunen betale strøm regnet ut fra faktisk forbruk istedenfor standardsatser.

Asker Bleikeråsen2


Nå som vi skal oppgradere veilyssystemet vårt er vi glad for å ha valgt Datek Light Control som samarbeidspartner. Med nye LED armaturer og det nye styringgsystemet vil kommunen spare både energi og penger ved at vi kan dimme hvert enkelt armatur. Vi vil ivareta lysbehovet der det trengs og sikre trygge omgivelser for innbyggerne i kommunen, samtidig som vi reduserer lysforurensningen ,sier Martin Martinsen, Leder Samferdsel i Asker kommune.


Bleikeråsen høyde
På Bleikeråsen i Asker er det nye LED systemet allerede på plass.

Vi er veldig fornøyde og stolte over å ha blitt valgt som leverandør av styringssystem i
Asker kommune. Dette er enda et bevis på at vi har en sterk posisjon i det norske markedet, og vi gleder oss til å samarbeide med Asker kommune de neste 5 årene, sier daglig leder i Datek Light Control, Øyvind Sløgedal.

Datek lysstyring er et kontroll- og overvåkningssystem for utendørs belysningsanlegg. Systemet er utviklet for å optimalisere energibruk, effektivisere drift og vedlikehold, samt minimere uønsket lysforurensing. Styringsenhetene plassert i felt er til enhver tid oppkoblet og gir full kontroll med kontinuerlige tilbakemeldinger om status. Lysstyringsenhetene våre er integrert utvendig eller innvendig i armaturet. De kan også monteres på stolpe, i koblingsboks eller i et veilysskap.