Datek next toppbilde

Spesialistmiljø for utleie. Vi utvikler fremtidens software og hardware.

Next. Connected.

Kundetilpasset utvikling av elektronikk og programvare

Datek Next sitter på etterspurt spisskompetanse. Vi er et spesialistmiljø som består av de beste hodene innen sine felt; programvareutvikling, elektronikkutvikling og cybersikkerhet.

Utvikling i teknologiens grenseland

I Datek Next jobber vi med problemstillinger som ennå ikke finnes; fremtidens elektronikk og teknologi.

Når en spesiell løsning skal fungere opp imot f.eks forsvarsindustrien, helsevesenet eller et IoT-selskap, bidrar vi med vår kompetanse innen elektronikk- og programvareutvikling.

I praksis betyr det at vi møter kundens behov med brukervennlig funksjonalitet, og software og hardware som løser oppdraget. Et bredt nettverk av leverandører innen mekanisk design og produksjon, gjør at vi kan håndtere totalleveranser.

Datek next

Ekstreme krav til sikkerhet

Noe av grunnen til at vi velges som partner innen produktutvikling skyldes våre strenge krav til datasikkerhet og standarder. Før et produkt kan lanseres og CE-merkes, må det testes med tanke på elsikkerhet, elektromagnetisk-immunitet og stråling. Til dette samarbeider vi tett med Nemko.

Men vi ligger også langt fremme i feltet hva gjelder cybersikkerhet, kryptografiske løsninger og sikkerhetssertifikater. Våre produkter er «future proof».

Fra idé til ferdig produkt

Prosessen kundene møtes med er smidig. For kunden betyr det at vi starter med det viktigste først. Når man ser at grunnfunksjonaliteten fungerer og man ser hva brukerne etterspør av tilleggsfunksjoner, kan man legge til flere finesser. Detter sikrer en rask og effektiv vei frem mot prototype og ferdig produkt.

Konsulenter – når spesialistene trengs

Vi er så heldige å få jobbe med noen av landets aller mest fremoverlente virksomheter hva gjelder teknologiske løsninger. Det er en posisjon vi over tid har fortjent. Spesialkompetansen vi har bygget gjennom mange år, samt leveransedyktigheten vår, er etterspurt blant innovative bedrifter.

Som konsulenter kan vi delta på hele eller deler av et prosjekt. I mange tilfeller jobber vi innleid, det betyr i praksis at nøkkelpersoner i prosjektet over tid jobber som om man er en del av kundens utvidede team. Gjerne på kundens lokasjon. Datek Next er også Dateks interne spesialistmiljø, og i retur kan vi trekke på Dateks samlede kompetanse innen IoT, marked, salg og teknologimiljø.

Datek next1
Datek next5
Datek next3
Illustrasjon utvikler
Datek productions teknologi
Datek iot teknologi miljø

Vår største verdi; kompetansen

Med over 50 års erfaring (også fra tidligere Informasjonskontroll AS) har Datek Next bred kompetanse innen programvareutvikling og hardwareutvikling. Vi vet hvilke plattformer, hvilken tilnærming og hvilke mennesker som skal velges, uavhengig av prosjektets størrelse.

Vår største fordel ligger nettopp i evnen til å se det totale bildet fordi vi kjenner hele verdikjeden, fra prosjektoppstart til ferdig leveranse. Vår kompetanse inkluderer software-, elektronikk- og hardwareutvikling, valg av arkitektur og plattorm, alt med et spesielt fokus på sikkerhet og med dyp kjennskap til essensielle programmeringsspråk.

Vår samlede kompetanse gjør at vi kan være i forkant av teknologien og sørger for at prosjektene får det tempo og know-how som kreves for å gjennomføre til tid og omfang.

 1. # kompetanse:  Hardware utvikling (Analog/Digital)
 2. # kompetanse:  Software utvikling
 3. # kompetanse:  Embedded utvikling
 4. # kompetanse:  Cybersikkerhet
 5. # kompetanse:  Skyplattformer (MS Azure, AWS)
 6. # kompetanse:  FPGA utvikling
 7. # kompetanse:  Altera/Intel
 8. # kompetanse:  Xilinx
 9. # kompetanse:  System-on-chip (SOC)
 10. # kompetanse:  IoT (miscellaneous)
 11. # kompetanse:  Nordic Semiconductor
 12. # kompetanse:  NB-IoT
 13. # kompetanse:  Cat-M1
 14. # kompetanse:  LTE-M
 15. # kompetanse:  nRF51, nRF52, nRF91
 16. # kompetanse:  Databaser
 17. # kompetanse:  Zigbee, BLE, WiFi

Vi brenner for utvikling! Se hva som skjer i vår verden.

Vil du vite mer om kundetilpasset utvikling?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

 • Per Berg
  Per Berg Daglig leder Datek Next AS
 • Arnt Myklebost
  Arnt Myklebost Leder salg og forretningsutvikling Datek Next AS