Nemko og Datek Next går sammen for å øke cybersikkerheten for IoT

Vi har i lengre tid sett utfordringer rundt cybersikkerhet både hos produsenter og blant brukere av oppkoblede produkter. Nå går vi sammen for å øke bevissthet rundt sikkerhet.


Test – og sikkerhetsselskapet Nemko og Datek Next, spesialistmiljø innen produkt – og systemutvikling, har med det nyinngåtte samarbeidet et felles mål om å øke både bevissthet og sikkerhet. Dette ønsker vi å adressere gjennom informasjon og kunnskapsdeling til forbrukere og produsenter. Nå er tiden inne for å rette søkelyset mot forventninger og krav fra markedet og myndighetene.

Vi er veldig fornøyde med å samarbeide med Datek Next for økt cybersikkerhet. Vi vil sammen gi nåværende og fremtidige kunder en effektiv måte å kvalifisere produktene deres på», sier Per Ove Øyberg, Group President & CEO Nemko.

Komplementære uavhengige tjenester

Tjenestene som Nemko og Datek Next vil tilby vil være komplementære, men uavhengige tjenester.

Nemko’s virksomhet er primært som uavhengig tredjepart, med tjenester som produktevaluering og sertifiseringer opp mot standarder og regulatoriske krav nasjonalt og internasjonalt. Nemko leverer ikke konsulenttjenester på løsninger.

Datek Next leverer primært kompetanse innen utvikling av sikre produkter og systemer som møter relevante krav. Datek var først ute med sikkerhetssertifisering for IoT-produkt. Datek Next leverer ikke sertifiseringstjenester, men bistår kunder med sin spisskompetanse slik at kundenes produkter tilfredsstiller kravene for god sikkerhet i henhold til bransjestandard innen Cyber Security.

Vi ser en stor verdi for kunden med dette samarbeidet. Fabrikanter og utviklere får en sømløs tjeneste fra planleggings- og designfasen til markedsadgang. Denne tjenesten vil ivareta sikkerhet på en enkel og effektiv måte.», sier Per Berg, daglig leder Datek Next.


Bli med på frokostseminar 28. april i Lillestrøm

Nemko og Datek Next holder et felles frokostseminar (digitalt og fysisk) om IoT og cybersikkerhet 28. april. Bli med oss på en morgen med presentasjoner og diskusjoner om kommende krav til IoT produkter og hvordan disse møtes og løses!

Dato: 28. april kl. 9:00-11:00
Sted: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm

Les mer og meld deg på her

Ved spørsmål om samarbeidet eller tjenestene vi tilbyr, kontakt CISO Ove Brusegard i Datek Next, ove@datek.no .