Lysstyring i fire generasjoner

Med disse fire boksene har vi styrt lyset langs veiene i over ti år. Gjennom årene har boksene blitt mindre – og mye smartere

Datek Light Control styrer lyset langs veiene i over 100 kommuner. Vår løsning sørger for at det er passe lyst der det trengs og når det trengs. Det har vært en lang reise fra den første prototypen til der vi er i dag. Her er litt av vår historie og en introduksjon til 4 generasjoner lysstyringsenheter for armaturstyring.

Valget falt på Zigbee

Det finnes to måter å styre veilys på- tennskapsstyring og armaturstyring. Vi holder på med begge deler. Det har vært en stor utvikling på begge løsningene de siste årene. La oss starte i år 2006 da våre første lysstyringsenheter så dagens lys.

Da vi skulle i gang med utviklingen av generasjon 1 gikk diskusjonene på om vi skulle bruke Powerline eller radiokommunikasjon for å snakke mellom enhetene. På denne tiden var det vanligst å bruke powerline, men vi landet fort på at vi skulle bruke radiokommunikasjon. Vi var sikre på at det var trådløst som var fremtiden. På denne tiden hadde vi lite å gjøre med selve styringen av lyset. Vi jobbet med serverkommunikasjon og kommunikasjonen til tennskapet. En ekstern partner utviklet hardware mens vi utviklet software. Lysstyringsenheten vår snakket med en koordinatorenhet som igjen snakket med gatewayen i tennskapet. Det var en av de første Zigbee chipene som gjorde jobben.

Årsaken til at valget falt på Zigbee var flere. Vi ønsket å benytte en standard radioprotokoll, og på det tidspunktet var Zigbee allerede en moden teknologi med gode egenskaper i forhold til dette bruksområdet. Viktige egenskaper var rekkevidde, måten Zigbee nettverk kan reparere seg selv og robusthet.

Generasjon 1 ble montert på to anlegg. Ett i Gamle Drammensveien, ved Liertoppen og ett i Kreftingsgate i Drammen. Begge er tatt ut av drift. Løsningen fungerte langt fra optimalt, og vi innså fort at noe måtte gjøres.

Mer kraft og intelligens (Generasjon 2)

Allerede i 2007 gikk vi i gang med utviklingsprosjekt til generasjon 2 hvor målet var mer kraft og mer intelligens. Vi lagde programvaren og kommunikasjonen som gjorde at enhetene snakket med gatewayen vår. Gjennom utviklingen av denne generasjonen fant vi ut at vi måtte ha total kontroll på hele produktet dersom vi skulle være en god leverandør.

En strømmåler ble bygget inn i Generasjon 2 og godkjent av Justervesenet for å møte krav om måling av forbruk.

Nå begynte også samarbeidet med et selskap i England som het Royce Thompson. I dag heter vår partner i England Charles Endirect. Generasjon 2 ble installert hos blant andre Highways England (tilsvarende Statens Vegvesen i Norge).

Generasjon 4
Montering av generasjon 3 på Ølandsbroen

Gps generasjonen (Generasjon 3)

Vi hadde et ønske om at styringsenheten skulle bli mindre og rimeligere i produksjon. En ekstern partner designet ny hardware. Vi lagde all programvare, både kommunikasjonskoden og koden for å styre og overvåke lyset. Mens vi utviklet generasjon 3 kom LED armaturene for fullt. Med LED ble armaturene mindre og det ble vanskeligere å montere enhetene internt. Derfor lagde vi en styringsenhet som kan monteres på utsiden av armaturene. Generasjon 3 ble lansert i 2012. Anleggene i Highways England og flere kommuner i England ble bygget ut med generasjon 3. Enhetene ble også installert på vårt største prosjekt i England- M25 rundt London.

Det var problematisk å få informasjon fra montørene om hvilke enheter som ble installert i de forskjellige armaturene. Dermed fant vi ut at vi kunne sette en GPS på enheten, slik at enheten selv kunne si fra hvilket armatur den sitter i. Dette har vært en stor suksess og installasjonsprosessen på Ølandsbroen var helt i en egen klasse. I disse dager installeres generasjon 3 i Bærum kommune når kommunen nå skal bli smart.

Generasjon 4

Vi tar med oss all lærdom fra tidligere generasjoner og lanserer nå en helt ny enhet. Fremtidens armaturer vil bli levert med en connector på toppen og en driver i armaturene som leverer strøm til styringsenheten. Generasjon 4 har Zhaga plugg connector og Zigbee-basert radiokommunikasjon. Den lanseres 1.halvår 2019 og vi har allerede begynt å få bestillinger på de nye enhetene.

Fremtiden

Fremover vil det komme mange andre måter å transportere data på. Mobiloperatørene kommer med helt nye teknologier (LTE Cat-M1 og Narrowband IoT) på dagens mobil-basestasjoner som på sikt kan gjøre det aktuelt å benytte deres infrastruktur i stedet for å bygge egne trådløse nett. Dette forutsetter selvfølgelig at mobiloperatørene vil tilby konkurransedyktige modeller.

Vi har allerede prototyper på flere av de nye teknologiene og vi vurderer fortløpende disse til våre neste generasjoner. I fjor på denne tiden klarte vi å tenne og slukke lyset med Narrowband IoT.

Eksempel på andre radiostandarder vi vurderer å støtte fremover er LoRa, Bluetooth Mesh, WiFi og Thread.

Alle våre enheter er naturligvis Nemko sertifiserte som er en god garanti for kvaliteten.