Molde får bedre belyste veier

Datek Light Control inngår avtale med Molde kommune om å levere styringssystem for veibelysning.

Molde kommune har bestemt seg for å erstatte dagens system for styring av gatelys, og har etter en anbudskonkurranse valgt Datek Light Control AS som leverandør av styringssystem til kommunen. Avtalen mellom Molde kommune og Datek Light Control AS strekker seg over minimum 3 år og har en verdi på 5,6MNOK.

Molde

Løsningen for Molde kommune

Per i dag er det i overkant av 7000 gatelys i kommunen. Dagens styringssystem er av eldre årgang og klar for utskifting. Molde kommune skal være både samfunnsansvarlig og et godt eksempel når det gjelder enøktiltak. Målet med anskaffelsen er å effektivisere og forenkle driften, redusere kostnader og til enhver tid ha god oversikt over lysanlegget. Ved å anskaffe nytt og eget styringssystem fra Datek Light Control ønsker kommunen også å sikre et mer driftssikkert gatelysanlegg til glede for kommunens innbyggere.

Molde kommune hadde et stort behov for å erstatte dagens styringssystem for dagens ca 7000 gatelys, da dette var av eldre dato og lite funksjonelt. Vi er svært fornøyde med å inngå avtale med Datek Light Control AS som leverandør av et nytt og moderne styringssystem som vil hjelpe oss og effektivisere drift og vedlikehold, men som også er et styringssystem som kan tilpasses andre bruksområder som kommunen vil vurdere å ta i bruk de kommende årene. Molde kommune er med i Smart By programmet, og avtalen med Datek Light Control vil hjelpe oss å få et smartere og mer bærekraftig styringssystem for gatelys, sier Johan Hals, avdelingsleder Molde kommune Bydrift.

Datek lysstyring er et kontroll- og overvåkningssystem for utendørs belysningsanlegg. Systemet er utviklet for å optimalisere energibruk, effektivisere drift og vedlikehold, samt minimere uønsket lysforurensing. Styringsenhetene plassert i felt er til enhver tid oppkoblet og gir full kontroll med kontinuerlige tilbakemeldinger om status. Lysstyringsenhetene våre er integrert utvendig eller innvendig i armaturet. De kan også monteres på stolpe, i koblingsboks eller i et veilysskap.


Vi er veldig fornøyde og stolte over å ha blitt valgt som leverandør av styringssystem i Molde
kommune. Dette er enda et bevis på at vi har en sterk posisjon i det norske markedet, og vi gleder oss til å samarbeide med Molde kommune de neste 3 årene, sier daglig leder i Datek Light Control, Øyvind Sløgedal.