En

Meny

Styringssystem for utendørs belysning

Datek lysstyring er et kontroll og overvåkingssystem for utendørs belysningsanlegg. Systemet er utviklet for å optimalisere energibruk, effektivisere drift og vedlikehold samt minimere uønsket lysforurensning.


Animert illustrasjon av systemet

Korrekt lys på rett sted til riktig tid

Systemet er bygget på moderne komponenter og programmeringsteknologi for tingenes internett (IoT). Det gjør at våre kunder kan integrere løsningen sammen med annen informasjonsteknologi i bedriften. Vi tilbyr en skytjeneste som drifter systemet, brukergrensesnitt på Web og smarte, robuste styringsenheter.

Systemets egenskaper

Styringsnoder utplassert i felt er til enhver tid oppkoblet og gir full kontroll med kontinuerlige tilbakemeldinger om status. Løsningen er egnet for både nye anlegg med moderne dimmbare LED lyskilder eller for tradisjonelle kontaktorstyrte tennskap.

Med et system som kontinuerlig gjenspeiler faktiske forhold ute i felt benyttes et kartbasert brukergrensesnitt for å konfigurere og overvåke installasjonen. Med integrert GPS i styringsnodene er det enkelt å konfigurere lysprofiler basert på funksjon og eksakt posisjonering.

Med en sentralisert styringsfilosofi leverer løsningen et felles grensesnitt for all interaksjon mot systemet enten man ønske å justere lysnivået på en spesifikk fotgjengerovergang eller avlese strømforbruket til 100K lamper i en by.

Totalkontroll

Det er enkelt å abonnere på SMS-meldinger for alarmer eller beskjed via e-post om spesifikke hendelse i systemet. Alle data samles og lagres i et profesjonelt datasenter. Utstrakt logging gir muligheter for mange forskjellige rapporter om historiske data og hendelser.

Kontrollregimet er basert på regelsett som defineres og kjører på en sikker serverløsning i nettskyen. Type styringssignaler for justering av et dimmenivå kan være bortimot hva som helst. I sin enkleste form er det en astronomisk tabell basert på geografisk posisjon og sol opp/ned. For mere nøyaktig lysnivå som tar hensyn til lokale forhold kan det benyttes en LUX måler.

Trafikktetthet kan måles med en radar som igjen fører til at lysnivå endres etter behov. Det er tilrettelagt for tilkobling av mange forskjellige sensortyper på vårt utstyr samtidig som tredjeparts leverandører kan videreformidle data fra deres sensorer og systemer via våre APi’er i nettløsningen.

Suveren brukervennlighet

Bygget som en IoT løsning fra bunnen av kommuniserer Datek Light Control enheter med hverandre og nettskyen. Enkelt og sømløst muliggjør systemet beskyttet og styrt tilgang for den enkelte bruker med sine rettigheter og behov.

En fotballtrener skifter fra treningslys til kamplys, eller en montør skrur på et anlegg på dagtid for nødvendig vedlikehold, begge ved å benytte en enkel app på deres mobiltelefon.

Med en robust oppbygd kommunikasjonskjede har alle enheter innebygde prosedyrer for hvordan de skal agere dersom noen ledd i kjeden faller ut. Dette forebygger uønsket driftsstans, og så lenge det er strøm i lampen vil forskjellige sikkerhetsmekanismer sørge for at det i det minste er lys i lampen.

Smarte byer og kommuner rustet for fremtiden

En Datek Light Control løsning implementert i en kommune er et ypperlig utgangspunkt på veien til å bli en smart kommune eller smart by. Radio-infrastrukturen som allerede er bygget ut for lysstyring har mange muligheter til også å benyttes i andre bruksområder. Alle enheter kan fjernoppgraderes (OTA) med forbedringer og nye funksjoner eller spesialløsninger slik at kunden er godt rustet for fremtiden.