Veilys på alle motorveier

Kravet om veilys på alle nye motorveier blir stående.


Motorveiene våre forblir lyssatte

Diskusjonen omkring veilys på motorveier har pågått en god stund, nå har derimot Vegdirektoratet besluttet at alle nye motorveistrekninger skal lyssettes, dermed blir alle søknader om å bygge uten veilys avslått og unntak vil ikke bli gitt. Dette er Vegdirektoratets konklusjon etter en bred høring hvor fordelene med veilys er veid mot besparelsen ved å bygge uten belysning.

Hensynet til trafikksikkerhet har veid tyngst

Hensyn til trafikksikkerhet har veid tyngst i denne saken, norske motorveier er svært trafikksikre og lyssatte veier er mye av grunnen til det høye sikkerhetsnivået.« Vi arbeider for at ingen skal dø eller komme hardt til skade på vegene. Vi har kommet langt når det gjelder å redusere alvorlige skader på vegene i Norge. For å komme videre ned med antall drepte og skadde, blir slike tiltak viktige », sier direktør Bjørne Grimsrud i Vegdirektoratet.

Få full kontroll på lyssettingen med Datek Lysstyring

Datek Light Control er ledende innen lysstyringssystemer på dagens norske veier. Vi ser fram mot å videreføre vårt tette samarbeid med Statens vegvesen også for alle nye motorveiprosjekter som nå skal belyses. Datek vil fortsette å tilby optimaliserte løsninger for veibelysning med fokus på energisparing og riktig belysningsnivå. Med vår IoT baserte styringsteknologi får Statens vegvesen i tillegg mulighet for optimalisert drift og vedlikehold gjennom våre tjenester i nett-skyen.

Les mer om saken på vegvesen.no

Kilde: vegvesen.no