Vi styrer lyset på den nye Fredrikstadbrua

Den 5.desember ble Fredrikstadbrua åpnet etter en lengre periode med vedlikehold utført av Statens vegvesen


Fredrikstadbrua er byens mest kjente landemerke. Nå har den fått en skikkelig oppgradering og vi er veldig stolt over hvor fin den har blitt.

Lysdesign i verdensklasse

En stor del av det nye arbeidet på Fredrikstadbrua er den nye effektbelysningen. Det er lysdesigneren Erik Selmer som har hatt oppdraget med å lyssette brua. Han har lyssatt en rekke historiske bygg, som Akershus festning og Nidarosdomen, samt flere bruer og veianlegg.

Datek Dali styring

Statens vegvesen har i mange år benyttet Datek Light Control for styring av sine utendørs belysningsanlegg. Med vår moderne IoT- plattform kan alle installasjoner, uavhengig av type belysningsanlegg styres fra samme grensesnitt. En liten gangvei, en 4-felts motorvei, tuneller og broer styres med to-veis kommunikasjon i tradisjonelle veilysskap eller moderne LED armaturer med våre styringsenheter innmontert. Alle typer installasjoner samles i den samme fremtidsrettede IoT-plattformen.

Fredrikstadbrua er et godt eksempel på hvordan Statens vegvesen utnytter mulighetene i vårt lysstyringssystem til å koble spennende kunstbelysning sammen med den tradisjonelle vegbelysningen. Alle styringskomponentene som benyttes i dette prosjektet er standard produkter som Statens vegvesen allerede har installert flere tusen av i Norge. Løsningen kombinerer tradisjonell gatelysstyring med trådløs kommunikasjon og full adressering av Dali drivere.

Ny gang – og sykkelvei

Fredrikstadbrua er en 825 meter lang fagverksbru i stål. Den er en av få bue-/klinkede fagverksbruene i Norge, og den ble fredet av Riksantikvaren i 2008. Med det nye lyssystemet på plass får virkelig buen på brua den oppmerksomheten den fortjener. Det var kong Olav som åpnet brua i 1957. Nå har betong og stålkonstruksjonene blitt fornyet pluss at brua har fått en sykkelvei – med det skal brua være rustet for mange nye år i drift.