Vi utvider staben i Datek Light Control

I over 25 år har vi levert styringssystem til gatelys. Det er stor etterspørsel etter tjenestene våre, og nå trenger vi flere folk med på laget!

Riktig lys på riktig sted til riktig tid

Man skal ikke kjøre langt på norske veier uten å passere en av våre 9000 styringsenheter som sørger for god belysning, uansett lysforhold. Datek Light Control har i 25 år utviklet, levert og driftet IoT infrastruktur for offentlig og privat sektor i Norden og Storbritannia. Belysning som er med på å gjøre folk trygge når de ferdes ute. Og belysning som bidrar med sosiale møteplasser i bybildet, på idrettsbaner og ute i marka.

Med dagens strømpriser merker vi en sterk vekst i etterspørselen etter smarte lysarmaturer utrustet med vår løsning for 2-veis radiokommunikasjon. Derfor søker vi flere folk til å videreutvikle, drifte og serve våre kunder og deres mer enn 65 000 radionoder som sender oss data 24/7/365.

Fremtidens smarte byer

En smart by har oversikt og kontroll over tekniske installasjoner ute i felt. Hovedaktiviteten vår i dag er styring av belysningsanlegg, men vi planlegger utrulling av vår teknologi også i andre markedsvertikaler de neste årene. Vi har løsninger for overvåking av mobile basestasjoner og nettstasjoner i strømnettet, trafikkovervåking, og miljøsensorikk.

Bli med på laget

Nå er tiden inne for å utvikle merkevaren vår, Datek City. Derfor trenger å styrke oss i alle ledd, fra teknisk til marked og vi er på jakt etter mennesker med en iboende trang til å videreutvikle både seg selv og organisasjonen. Vi er en liten dynamisk gjeng med flat struktur og korte veier fra ide til løsning. Hos oss får du innblikk i alt som foregår og du bidrar der du selv mener at du har dine sterke sider.