Kan Oslo bli en smart by?

Masterstudenten Håkon Andreas Vegge Antonsen har sett nærmere på viktigheten av infrastruktur i smarte byer.


Smarte byer i søkelyset

Oslo har for fullt meldt seg inn i kampen om å bli Norges smarteste by. Vi har allerede gjort lyssettingen på idrettsanleggene i Oslo smarte gjennom vårt samarbeid med Bymiljøetaten. Håkon har brukt Datek Light Control som eksempel på en bedrift som jobber med utvikling av smart funksjonalitet i deler av Oslos infrastruktur.

Bygging av infrastruktur

Håkon peker på at infrastrukturen gir både muligheter og begrensninger når det gjelder hva slags by man kan utvikle. Videre har investeringer og valg i utvikling av infrastruktur konsekvenser langt frem i tid, fordi det er dyrt og vanskelig å angre seg i etterkant. Dersom infrastrukturen som bygges i dag ikke kan følge med på fremtidens utfordringer vil ikke de smarte byene fungere.

Plattformarkitektur

Håkon sin konklusjon i oppgaven er at man bør etterstrebe utvikling av infrastruktur i smarte byer som plattformer. Håkon skriver følgende:

«Jeg forstår plattformer i oppgaven min som en arkitektur, hvor en plattform består av tre hoveddeler. Den første er en kjerne, hvor det ligger mye funksjonalitet. Den andre er komplementære komponenter, eller komponenter som bruker funksjonalitet i kjernen til å fungere. Den tredje er grensesnitt som tillater kommunikasjon mellom kjernen og de komplementære komponentene. For å illustrere med for eksempel Android, så er kjernen selve operativsystemet og telefonen det kjører på. Grensesnittene er APIene som kan brukes av apputviklere. De komplementære komponentene er appene som kjører på telefonen. Infrastruktur som er utviklet som plattformer vil altså da ha grensesnitt som gjør at funksjonaliteten og dataene i infrastrukturen kan nås utenfra. De komplementære komponentene skal utvikles av tredjepart som ønsker å bruke infrastrukturen.»

Håkon har sett på Datek Lysstyring

Vi er glad for at Håkon har sett på vår løsning som eksempel i sin masteroppgave. Han har funnet ut at kommunikasjonsinfrastrukturen vår lett kan tilpasses andre behov enn lyssetting. Håkon mener at dersom de aller fleste former for infrastruktur utvikles på den måten, kan det tilrettelegges for kreativ bruk av funksjonaliteten som allerede er utviklet i en by.

Interessert i å lese hele masteroppgaven til Håkon? Du finner den her Masteroppgave Håkon Antonsen