Hurra, vi er ISO-sertifisert

Vi tar kvalitet og miljø på alvor.Fokus på kvalitet og miljø

Det er med stor glede vi kan melde om at vi er ISO-sertifisert i standardene 14001 og 9001. Datek har alltid hatt fokus på kvalitet og miljø og hatt gode rutiner i vårt daglige arbeid for å sikre disse områdene. Vi kan nå dokumentere at vi jobber aktivt for å sikre kravene til kvalitet og miljø.

ISO-9001 er et ledelsessystem for kvalitet og ISO-14001 er et ledelsessystem for miljø. Med sertifisering i disse standardene kan vi nå dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetsikring, slik at vi lever opp til krav fra våre kunder, leverandører og ikke minst våre egne krav. Vi kan også, med hånden på hjertet si at vi hjelper til med å minimere negativ påvirkning av miljøet med ISO-14001.

Prosessen mot sertifisering

Prosessen mot sertifisering startet høsten 2017. Prosjektgruppen kom godt i gang med god hjelp fra Veritech. Det viste seg raskt at vi gjennom alle år har hatt fokus på både kvalitet og miljø, men nå handlet det om å sette dette i system. Vi så tidlig i prosjektet at et godt system kom til å være avgjørende for å implementere dette på en god måte i bedriften og undersøkte ulike leverandører på markedet. Valget falt på Landax som leverer et webbasert verktøy som kunne tilpasses vårt behov. Tidsplanen ble holdt og vi ble klare til revisjon fra Nemko som forløp seg uten avvik. Kort tid etter kunne vi konstantere at vi var i mål med sertifiseringen.

Kontinuerlig arbeid

Vi har fått dokumentasjonen på at vi har et velfungerende ledelsessystem for kvalitet og miljø. Nå fortsetter arbeidet med å kontinuerlig forbedre våre arbeidsprosesser. I dette arbeidet er medarbeiderne den viktigste ressursen. Vi har meget dyktige ansatte som alltid har kvalitet i fokus og skaper trygghet for våre kunder.

ISO-27001 og GDPR-samsvar på vei

Vi er også i full gang med ISO-27001-sertifisering og GDPR-samsvar for alle våre systemer. Førrevisjon for ISO-27001 er planlagt til starten av juli med endelig revisjon i starten av september.