Nesodden satser på smart lysstyring

Datek Light Control inngår avtale med Nesodden kommune om å levere styringssystemer for utendørs belysning. Avtalen strekker seg over 5 år og har en verdi på 5,4 MNOK.

I kommunen er store deler av veilyset av eldre årgang, både armaturer og den elektriske infrastrukturen. Dette byr på en del problemer. Veilysanleggene har ikke noe felles styringssystem, men blir tent av autonome tennpunkt spredd rundt i kommunen. Derfor kan store områder ligge mørke uten at kommunen får beskjed om det. Veilysene er langt fra energieffektive, de lyser med konstant styrke fra de skrus på om kvelden til neste morgen, uavhengig av behovet for lys på stedet. Dette vil bidra til energisparing og betydelig mindre lysforurensing i kommunen. Kun en liten brøkdel av veilysene er koblet til en strømmåler, derfor betales forbruket fra standardsatser i stedet for faktisk forbruk. I tillegg har den elektriske infrastrukturen en høyere feilfrekvens enn hva man forvente i dag.

Nesodden

Løsningen for Nesodden kommune

Kommunen har startet arbeidet med å skifte ut all veibelysning  til moderne, energieffektive LED-armaturer. Armaturene vil bli levert med et sentralt styringssystem, levert av oss i Datek Light Control. Med LED-teknologien kan hvert armatur dimmes utifra behovet for lys på stedet. Styringssystemet vårt sørger for at hvert armatur kan rapportere strømforbruk, slik at forbruket betales ut fra faktiske forhold, ikke standardsatser. Vår strømmåler er sertifisert av Justervesenet og forbruket blir målt direkte i distribusjonsnettet.

Med vårt styringssystem får Nesodden rett lys på rett sted til rett tid.

I forbindelse med oppgradering til moderne LED armaturer i kommunen, er vi veldig fornøyde med å ha valgt Datek Light Control i prosjektet. Løsningen deres for styring av utendørs belysning blir svært viktig for kommunen for å hente ut maksimal effekt av oppgraderingen. I tillegg til å redusere lysforurensning, sikre gode og trygge omgivelser for innbyggerne i kommunen, vil styringsløsningen fra Datek Light Control også bidra til å spare oss for store infrastrukturinvesteringer og driftskostnader og ikke minst miljøet ved lavere energiforbruk, sier Anders Kalviknes Bore, Prosjektleder i Nesodden kommune.


Nesodden2

Datek lysstyring er et kontroll- og overvåkningssystem for utendørs belysningsanlegg. Systemet er utviklet for å optimalisere energibruk, effektivisere drift og vedlikehold, samt minimere uønsket lysforurensing. Styringsenhetene plassert i felt er til enhver tid oppkoblet og gir full kontroll med kontinuerlige tilbakemeldinger om status. Lysstyringsenhetene våre er integrert utvendig eller innvendig i armaturet. De kan også monteres på stolpe, i koblingsboks eller i et veilysskap.


Vi er veldig fornøyde og stolte over å ha blitt valgt som leverandør av styringssystem i Nesodden
kommune. Dette er enda et bevis på at vi har en sterk posisjon i det norske markedet, og vi gleder oss til å samarbeide med Nesodden kommune de neste 5 årene, sier daglig leder i Datek Light Control, Øyvind Sløgedal.