Kraftpluggen er sikkerhetstestet

Haugaland Kraft sin smarte energimåler kobles til sikringsskapet og leser av strømforbruket hvert andre sekund. Den er nå sikkerhetstestet av oss i Datek Next.

OMRÅDE NEXT
EMNER Datek Next,   Cybersikkerhet,   Strømsparing  
Markus Kraftpluggen komprimert

Kraftpluggen

Haugaland Kraft har gjennom flere iterasjoner utviklet Kraftpluggen og solgt denne til sine kunder. Kraftpluggen henter sanntids forbruksdata fra strømmålere og presenterer disse i en app for brukeren.

I samarbeid med Datek Next har Haugaland Kraft også implementert støtte for AMS målere fra Kamstrup og Aidon, i tillegg til de eksisterende Kaifa-målerne. I denne prosessen ble hele backend-infrastrukturen flyttet fra Google IoT Core til Datek IoT Platform, som er basert på Amazon AWS.

Behovet

Haugaland Kraft ønsker i best mulig grad å sikre at både enheten, systemene og kundedata er beskyttet mot cyberangrep. I tillegg ønsker de å være tidlig ute slik at Kraftpluggen skal overholde fremtidige EU-krav til cybersikkerhet for oppkoblede produkter. På denne måten vil de sørge for at produktet kan selges etter at EU-krav om cybersikkerhet trer i kraft i august 2025.

Om løsningen

Datek Next har møtt markedets ønske om å kunne levere end-til-end-løsninger til kundene. Selskapet har derfor utvidet sin kompetanse innen spesialutviklet hardware og software med en Cyber Security Test-metodikk i henhold til ETSI EN 303 645-standarden. Gjennom denne testingen ble det avdekket flere forbedringspunkter blant annet rundt innrapportering og håndtering av sårbarheter, som umiddelbart ble utbedret og implementert i løsningen.

Her kan du lese mer om hva vi kan tilby av tjenester innen cybersikkerhet.

Resultatet

Haugaland Kraft kan nå levere Kraftpluggen til sine kunder vel vitende om at de har gjort alt de kan for å beskytte materiell, systemer, og kunder.

Trenger du hjelp til å sikkerhetsteste ditt produkt?

Ta kontakt med oss.

  • Per Berg
    Per Berg Daglig leder Datek Next AS
  • Arnt Myklebost
    Arnt Myklebost Leder salg og forretningsutvikling Datek Next AS