Li kunstgressbane

Gjelleråsen IF fikk satt opp et nytt LED anlegg på Li kunstgress. Dette anlegget erstattet det gamle konvensjonelle lysanlegget de hadde, som har stått der i mange år.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Banestyring,   Idrettsanlegg  
Etter installasjon

Om prosjektet

Gjelleråsen vant I 2019 konkurransen Grønt Avspark som var et samarbeid mellom Datek Light Control, Smart Elektro og Luxia. Her ga Luxia bort et komplett lysanlegg til Gjelleråsen Idrettsforening oppe på Li, Smart Elektro stod for installasjon og Datek bidro med styring av lysanlegget. Grunnet både korona og et jordras oppe på Li ble prosjektet utsatt flere ganger, men kunne endelig I 2021 overrekkes Gjelleråsen IF ved Raymond Johansen, daglig leder.

Anlegget vant Gjelleråsen da de beskrev et stort behov for å oppgradere lysanlegget de hadde. Både grunnet at de har seniorlag som spiller I PostNord ligaen og har krav om flomlys, men også fordi man så at man trengte et nytt lysanlegg for å kunne gi barn og unge trygge og gode forhold for å kunne drive med aktivitet på anlegget.

Løsningen

Gjelleråsen IF fikk satt opp et nytt LED anlegg på Li kunstgress. Dette anlegget erstattet det gamle konvensjonelle lysanlegget de hadde der oppe, som hadde stått der I mange år.

Det nye anlegget gir mye bedre lys, bruker mye mindre energi og er satt opp på en måte som gjør at lysforurensningen er minimal. Man lyser ikke lengre opp hele nabolaget, men kun banen som skal benyttes for aktivitet.


En sentral del av dette er styringsløsningen fra Datek Light Control. Datek styrer lyset på ca 500 idrettsanlegg over hele landet, alt fra toppidrettsanlegg til ballbinger og nærmiljøanlegg. Felles for alle disse anleggene er ønsket om enkelt kunne styre og kontrollere lyset, og trygt kunne delegere muligheten for å kunne gjøre endringer om det er nødvendig. Med Datek sin Banestyring har trenere og lagledere muligheten for å kunne sette på mer lys om det trengs, styre deler eller hele anlegget og sikre at det er trygge og gode omgivelser for aktiviteten, uten at det går på bekostning av lysforurensning eller at anlegget står og lyser døgnet rundt.

Datek Banestyring kommer med et overordnet regelsett som gjelder for anlegget. Et eksempel kan være at det aldri skal være lys på anlegget etter kl 2230 feks. Da slipper man å risikere at noen slår på lyset på natterstid, eller glemmer å slå av lyset på anlegget når de drar. Skulle det være forsinkelser som gjør at en kamp på Li kunstgress ikke er over kl 2230 finnes det gode løsninger for dette I appen som gjør at kampen kan spilles ferdig uten at anlegget slås av.

Et annet vesentlig poeng med Datek Banestyring er at løsningen addresserer hver enkelt armatur I mastene rundt banen. Det igjen gjør at man enkelt kan dimme anlegget, altså ikke ha full effekt hver gang, I tillegg til at man også ikke trenger lys på hele anlegget om man bare bruker halve banen. Dette er tiltak som både bidrar til å redusere lysforurensning, men også redusere energikostnadene. Gjelleråsen har satt opp løsningen sin på en slik måte at man kan lyssette halve banen om det er det som er behovet, eller kunne sette på et svakere lys for å kunne drive vedlikehold på banen som snøbrøyting eller klargjøring for en cup eller arrangement.«Lysanlegget på Li ble enda bedre enn vi hadde håpet på! Vi har full kontroll på styringen av lyset via mobilappen, og vi ser med det nye anlegget at vi sparer penger på å ikke alltid ha lyset på full guffe. Med det nye anlegget mener vi også at vi på en bedre måte kan ta hensyn til nærmiljøet rundt oss, da lysforurensningen er mye mindre enn tidligere grunnet muligheten for å tilpasse lysstyrke ut i fra vær og forhold. Lyset gir også bedre treningsforhold for små og store, da det lyser opp banen på et helt annet nivå enn det gjorde før - i sum er vi superfornøyde alle sammen!»

Raymond Johansen, daglig leder Gjelleråsen fotballklubb.

Vil vite mer om
våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS