Hammerfest by

Finduspromenaden har blitt et smykke i Hammerfest. Området er det første man møter når man kommer sjøveien. Med vår løsning har innbyggerne og turistene fått en spennende og innbydende plass å bevege seg i.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Byrom  
Finduspromenaden

Fokus på moderne teknologi

Hammerfest er den første byen i Norge og Nord-Europa som fikk elektrisk gatebelysning. I kommunens veileder for utendørs belysning legges det tydelige føringer på å benytte moderne dynamisk styring av lysene som kan dimmes opp og ned etter de naturlige lysforholdene som er spesielle så langt nord

Stemningsfull belysning

Anlegget på Finduspromenaden regulerer automatisk lysintensiteten og er et energiøkonomisk belysningsanlegg.

Armaturene er utstyrt med både hvitt og gult lys for å skape stemning og gi god belysning.

I overgangen fra skumring til dagslys brukes det hvite lyset for å oppnå gode forhold. Den dynamiske overgangen til det gule lyset inntreffer på kvelden når det ønskes en mer rolig stemning på promenaden. Gjennom natten dimmes det gulet lyset ned til nattlys modus som ivaretar tryggheten i området.


Belysningsanlegget

I 2015 satte vi i drift vår server- og IoT baserte løsning i Hammerfest. X5 Elektro, entreprenøren i prosjektet, installerte vår gateway i området. Gatewayen fungerer som en kommunikasjonsnode mellom styringsnodene og vår servertjeneste i nettskyen. 72 radiobaserte styringsenheter ble montert i lysmastene for å styre LED lyskildene med hvitt og gult lys.

I 2017 ble anlegget utvidet med flere lysstolper og armaturer. I dag er 82 styringsnoder installert i 41 master.

I tillegg til det hvite og gule lyset er det installert blått topplys i stolpene som en sikkerhet for fly og hellikopter trafikk. Det blå topplyset henger sammen med resten av gatelyset i Hammerfest og tennes samtidig med all annen belysning.


Resultatet

Hammerfest har fått et moderne belysningsanlegg som byens innbyggere kan være stolt av.

Vil vite mer om
fremtidens IoT?

Ta gjerne kontakt!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS