Fylkesvei 152 i Trolldalen

Statens vegvesen har i mange år benyttet vår løsning i flere av sine prosjekter. Alt fra den minste sykkelsti til fylkesveier og E6. Da strekket mellom Drøbak og Ås i Akershus skulle utbedres falt valget på oss. Anlegget som nå er på plass er både klimavennlig, energieffektivt og gir bedre trafikksikkerhet.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Veibelysning  
Trolldalen 01

Løsningen

Trafikktettheten på de fleste veier har store variasjoner gjennom dagen. Om natten når det er lite trafikk, kan lysnivåene reduserers betraktelig. Med Datek Light Control sin løsning kan kunden selv bestemme når lysene skal dimmes fordi våre styringsnoder er oppkoblet mot en server i nettskyen. Det er en kontinuerlig kommunikasjon mellom styringsnodene og nettskyen.

I Trolldalen har Statens vegvesen valgt følgende profil:

kl.21.00 - 90 %
kl.22.00 - 80 %
kl.23.00 - 70 %
Fra midnatt og resten av natten - 50 %

Profilene kan endres dynamisk gjennom uken og årstider, og selvfølgelig justeres om trafikksituasjonen skulle endre seg. Endring av dimmeprofiler krever ingen innsats ute i felt, men kan enkelt endres fra en PC eller mobil.

Siden styringsnodene og nettskyen kommuniserer til en hver tid har man god oversikt over eventuelle feil og kan planlegge vedlikehold når det trengs.

Redusert energiforbruk

Det sitter en godkjent strømmåler i hvert enkelt armatur, og bruker kan hente ut detaljert oversikt over energiforbruk. Dette er viktig for å optimalisere energibruken til hele anlegget. Løsningen vår gir eksakte verdier og man kan enkelt teste hvordan ulike dimmeprofiler påvirker energiforbruket.

Data fra systemet i uke 47 2017 viste at Statens vegvesen fikk en reduksjon på 18 % i energiforbruket på anlegget i Trolldalen. Med full effekt på alle 61 armaturer ville anlegget forbruke 899 Kwh. Med dimmeprofilen tatt i bruk ble resultatet 735 Kwh totalt.


Installasjon

Prosjektet har 61 moderne LED armaturer som er levert fra armaturprodusenten AEC i Italia. Datek Light Control sine styringsnoder er internt monterte fra fabrikken. Med en nominell effekt på 120 W er dette armaturer som kan levere lysnivåer i.h.t kravet til denne type vei og trafikkmønster. Kostnadene knyttet til innføringen og driften av GTPS ble innspart i løpet av noen få måneder. Den største besparelsen var knyttet til bedre utnyttelse av lokomotivene med bedre vedlikeholdsplanlegging. Tidligere ble lokomotivene i gjennomsnitt vedlikeholdt før de hadde passert 80 % av maksimal distanse mellom vedlikeholdsservice. Nå er gjennomsnittet nærmere 98 %. GTPS benyttes i dag av mange avdelinger hos CargoNet og har blitt et viktig verktøy både i forhold til vedlikeholdsplanlegging, punktlighetsrapportering og sanntids overvåkning av hele flåten til CargoNet.

Resultat

Statens vegvesen har med løsningen i Trolldalen oppnådd målene om redusert klimautslipp og energibesparing.

Vil vite mer om våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!


  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS