E6 Kolomoen til Kåterud

Nye Veier bygger 86 kilometer firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer. Hensikten med prosjektet er blant annet å sørge for økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling. Utbyggingen skjer etappevis og veien til Øyer skal være ferdig høsten 2025.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Veibelysning  
E6 Stange01

Smart belysning langs E6

 Den 8. oktober 2019 åpnet strekket melIom Kolomoen og Kåterud, en distanse på 12 km. I dette prosjektet har Datek Light Control levert teknologi for lysstyring av de totalt 398 veibelysningsarmaturene og tilhørende 6 belysningstavler. Teknologien fra Datek gir mulighet for løpende kommunikasjon med hvert av de nesten 400 armaturene via radiokommunikasjon basert på Zigbee Mesh teknologi.

Mer trafikksikker E6

Hvert enkelt veibelysningsarmatur kan styres og individuelt tilpasses for belysningsnivåer basert på årstider og lokale forhold som vær og trafikkmengde. Dette fører i tillegg til bedre trafikksikkerhet for de som ferdes på veien, men har også muligheter for betydelige innsparinger på strømforbruk og tilhørende miljøfotavtrykk. I tillegg har systemløsningenstort potensiale for optimalisert drift og vedlikehold for de som drifter veien etter åpningen.

Med full oversikt i et Web grensesnitt med karttjeneste direkte fra PC eller mobil kan belysningsanlegget styres manuelt f. eks. ved ulykker og vedlikehold kan planlegges fra kontorpulten basert på sanntidsinformasjon og lagrede historiske data.

«Vi i Datek er stolte av å kunne tilby våre IoT baserte løsninger til Nye Veier som i mange sammenhenger er en innovatør for modernisering av motorvei infrastrukturen i Norge. Med våre velprøvde løsninger som i flere tiår har styrt belysningen langs Norske veier tar vi nå et stort skritt videre sammen med Nye Veier og viser at denne teknologien er moden også for de største veiprosjektene i landet. Vi ønsker lykke til videre med resten av E6 innlandet og ser fram til videre samarbeid også på nye prosjekter.»

Øyvind Sløgedal, CEO i Datek Light Control AS.

Vil vite mer om
våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS