Bærum kommune

Bærum kommune har tatt i bruk ny teknologi for å bli en klimaklok kommune, blant annet vårt lysstyringssystem.

OMRÅDE CITY
EMNER Smart City,   Smarte Byer,   Lysstyring,   Strømsparing,   Bærekraft  
Kolsåstoppen 4 liten

Smart belysning i Bærum kommune

I 2018 startet Bærum kommunen sitt store prosjekt "Fremtidens utendørsbelysning". I dag er nesten all belysning knyttet opp mot det nye lysstyringssystemet, levert av Datek Light Control.

Vi hjelper kommunen med teknologi for å kunne kontrollere og styre alt fra veilys, lysløyper og idrettsbaner, til offentlige bygninger som skoler og barnehager. Bærum kommune har allerede byttet ut nesten 9000 gamle lysarmaturer med nye og energibesparende LED armaturer.


Lysene på Kalvøybroen kan også styres. I oktober var broen lyst opp i rosa til støtte for rosa sløyfe aksjonen. Lysdesign på Kalvøybroen av Petter Kristiansen, Veilyskompetanse.

Les mer om hva Bærum kommune selv skriver om «Fremtidens utendørsbelysning».

En miljøbevisst kommune

Det nye styringssystemet gir kommunen muligheten til å kontrollere hvert enkelt lysarmatur. Kommunen kan nå velge om de skal skru lysstyrken opp, ned eller om armaturet skal slukkes helt. Dette er for å sikre at det er riktig lys på riktig sted til riktig tid, men også for å redusere lysforurensningen i tettbebygde strøk.

En annen løsning som benyttes av kommunen er sensorer som registrerer bevegelse og som kan tenne lys på for eksempel en parkeringsplass, busslomme eller andre steder det normalt sett skal være lite lys om natten. På den måten er det nok lys når folk er på stedet, men lyset er dimmet betraktelig ned når det ikke er noen der. Dette er både med på å skape trygghet for innbyggerne, men også med på å gjøre omgivelsene bedre for insekter og dyr.

Et annet viktig aspekt er at kommunen får kontroll på hvor mye strøm som benyttes. De mottar rapporter på energiforbruk i hvert enkelt armatur i en egen web portal. I portalen får kommunen også varsel om feil eller kommende feil, og kan på den måten effektivt feilsøke og rette opp feilen. Dette vil komme innbyggerne i kommunen til gode da feil blir utbedret raskere, og man slipper perioder uten gatebelysning.

Hovedeffekten ved et slikt system er å spare strømutgifter, gi beboerne riktig belysning, ta miljøet på alvor, og bedre lyskvaliteten for Bærums innbyggere. I systemet  ligger det også muligheter for andre SmartCity-tjenester, på sikt skal systemet også brukes til trafikktelling og måling av luftkvalitet.


Riktig lys til riktig tid på idrettsanleggene

Datek Light Control leverer også styring av lys på idrettsbaner. I Bærum kommune er alle kunstgressbaner og idrettsanlegg styrt av Datek Light Control. Dette gjør at idrettslagene får riktig lys til riktig aktivitet på anleggene. For eksempel kan man ha treningslys på når det er trening og bruke kamplys kun når det er kamper. Dette er både energibesparende og kostnadseffektivt for kommunen.

Med banestyring fra Datek Light Control kan man utnytte anleggene enda bedre og sørge for at enda flere innbyggere i kommunen kan delta i både organisert og uorganisert aktivitet på anleggene. Bærum kommune har vært ekstra opptatt av at flere av innbyggerne skal benytte seg av anleggene.Derfor har de montert en publikumsbryter på mange av anleggene. Bryteren gjør at brukerne selv kan tenne lys på anlegget i kortere perioder. Dette er med på å øke bruken av anleggene, og få flere til å drive uorganisert aktivitet i trygge og gode omgivelser.

Video: Vidar Moløkken/Multilux

Vil vite mer om
våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS