Bærum kommune

Bærum skal være en klimaklok kommune i 2020. Det vil si at Bærum ønsker å ta i bruk ny teknologi. De sørger for å involvere kommunens 125 000 innbyggere i prosessen.

OMRÅDE CITY
EMNER Smart City,   Smarte Byer,   Lysstyring,   Banestyring,   Riktig lys,   Strømsparing,   Sensorteknologi,   Trygge løsninger  
Kolsåstoppen 4 liten

Smart belysning i Bærum kommune

I 2018 gikk starten på en ny tidsregning for utendørsbelysningen i Bærum kommune og i løpet av de neste årene vil all utendørsbelysning i Bærum kommune være knyttet opp mot det nye systemet, levert av Datek Light Control.

Datek Light Control hjelper kommunen ved å levere teknologi for å kunne kontrollere all utendørs belysning i kommunen, alt fra veilys til offentlige bygninger som skoler og barnehager. I Bærum har de allerede byttet ut nesten 5000 gamle lysarmaturer med nye og energibesparende LED armaturer. For å oppnå ytterligere effekt har kommunen også inngått avtale med Datek Light Control om å levere styringssystem for utendørsbelysningen i kommunen.

Kalvøybroen

Et godt eksempel på dette er for eksempel Kalvøybroen som i oktober var lyst opp i rosa lys til støtte for rosa sløyfe aksjonen. Lysdesign på Kalvøybroen av Petter Kristiansen, Veilyskompetanse.


Kommunen tar miljøet på alvor

Ved hjelp av Datek Light Control sine løsninger kan kommunen kontrollere hvert enkelt lysarmatur og sette opp regler for når det skal lyse, hvilken lysstyrke som skal gjelde, om den skal dimmes ned eller gi mer lys. Dette for å sikre riktig lys på riktig sted, men også for å redusere lysforurensning i tettbygde strøk. En annen løsning som også benyttes er sensorer som registrerer bevegelse og kan tenne lys på for eksempel en parkeringsplass, busslomme eller andre steder det normalt sett skal være nattsenket, men lyse når det er folk på stedet. Dette er både med på å skape trygghet for innbyggerne, men også med på å redusere lysforurensningen.

Et annet viktig aspekt er at gjennom løsningen til Datek får kommunen kontroll på hvor mye strøm som benyttes og kan motta rapporter på dette og mye annet gjennom en egen web portal for løsningen. I portalen får kommunen også oversikt over hvor det evt skulle oppstå feil og kan mye mer effektivt feilsøke og feilrette via portalen, eller vite eksakt hvor feilen er og kunne dra rett til stedet.

Dette vil igjen komme innbyggere i kommunen til gode da feil blir utbedret raskere og man slipper perioder uten gatelys eller lys rundt områder der folk oppholder seg.

Hovedeffekten ved et slikt system er å spare strømutgifter, gi beboerne rett lys til rett tid, ta miljøet på alvor, og bedre lyskvaliteten for Bærums innbyggere. I systemet  ligger det også muligheter for andre SmartCity-tjenester.


Riktig lys til riktig tid på idrettsanleggene

Riktig lys til riktig tid på idrettsanleggene

Datek Light Control leverer også styring for lys på idrettsbaner. I Bærum kommune er alle kunstgressbaner og idrettsanlegg styrt av Datek sin løsning. Dette gir kommunen og idrettslagene mulighet til å kunne gi riktig lys til riktig aktivitet på anleggene. For eksempel kan man ha treningslys på når det er trening og bruke kamplys kun når det er kamper. Slik sparer kommunen både miljøet og energikostnader.

Med banestyring fra Datek kan man utnytte anleggene enda bedre og sørge for at enda flere innbyggere i kommunen kan delta i både organisert og uorganisert aktivitet på anleggene. Et annet godt eksempel på det med å få flere til å benytte anleggene, er at det i Bærum på flere av anleggene i kommunen også er montert en publikumsbryter som lar brukerne selv kunne tenne lys på anlegget i kortere perioder. Dette er med på å øke bruken av anleggene, og få flere til å drive uorganisert aktivitet i trygge og gode omgivelser.

Jaridrettsbane

Vil vite mer om
våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS