Ølandsbroen

Belysningen på Ølandsbroen styres i nåtid via angivelser fra værstasjoner og Trafikverkets overvåkningssystem. Lysene endrer nivå i fire steg med dimming basert på sensorer som måler trafikktetthet og værforhold. Når det er dårlig sikt og mye trafikk, er det sterkere lys og når det er lite trafikk og sikre forhold lyser det mindre.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Bro,   Smart City  
Datek Lystyring olandsbroen

Sveriges lengste bro

Ølandsbroen er en av de lengste broene i Europa med sine 6072 meter. Broen ble bygget for Trafikverket i 1972 for å knytte Øland sammen med Kalmar på fastlandet. Den var originalt dimensjonert for ett kjørefelt i hver retning, men med stor trafikk har den senere blitt utvidet til to kjørefelt. Det er over 30 000 biler som passerer broen i døgnet. Infrastrukturen krever derfor egnede tekniske installasjoner.

I 2013 skulle Trafikverket få sitt første dynamisk styrte lysanlegg og det ble installert LED belysning på broen. Det viste seg at leverandøren ikke klarte å tilfredsstille Trafikverkets behov. I 2016 ble Datek Light Control engasjert til å levere et nytt system som ivaretok Trafikverkets krav til driftssikkerhet


Automatisert løsning

I tett samarbeid med Trafikverket og entreprenøren One Nordic utviklet vi en spesialløsning med utgangspunkt i vår eksisterende IoT plattform. Sensorene måler trafikktetthet og bestemmer lysnivået utifra det.

Systemet opererer autonomt. Alle 412 armaturer er utrustet med radionoder som via tre gatewayer med SIM kort for mobil kommunikasjon kontinuerlig rapporterer status til vår skytjeneste.

Ved feil eller driftsavbrudd melder systemet automatisk dette videre til Trafikverket sitt lokalt installerte SCADA system på broen. Samtidig rapporteres detaljerte hendelseslogger og statusparametere til skytjenesten. Driftsentreprenøren One Nordic kan dermed raskt gjøre detaljerte feilsøk og effektivt gjøre nødvendige tiltak.


Effektiv installasjon av anlegget

Å bytte styringsnode i 412 armaturer ble gjennomført i rekordfart. For å begrense stenging av broen og raskt gjennomføre installasjonen ble det benyttet en Plug-and-Play løsning med GPS integrerte noder. Kurvbiler med montører startet fra hver side av broen, og ett og ett armatur fikk ny kommunikasjonsnode fortløpende. Etter strømsetting av hvert armatur koblet den seg automatisk opp mot serveren og kvitterte seg selv ut ved å slukke lyset. Montøren flyttet deretter videre til neste armatur.

Hele operasjonen var planlagt til 5 dager men ble effektivt gjennomført på 2,5 dager.

Resultatet

Etter flere års drift med vår løsning er anlegget stabilt og tilfredsstiller alle kravene til Trafikverket.

Vil vite mer om
våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS