Illustrasjon utvikler

Cybersikkerhet i IoT-produkter

Hva må du som produsent starte med nå?

Tjenester som gir trygghet

I Datek har vi jobbet med IoT i over 25 år. Det gir oss en unik kompetanse. Vi er gode på sikkerhet og har spisskompetansen som bidrar til å øke tryggheten i dine IoT-produkter.

Via vårt spesialistlistmiljø Datek Next tilbyr vi nå tjenester for å bistå produsenter i prosessen med å utvikle trygge produkter.

Hva må du som produsent starte med nå?

Fra 1. august 2024 blir obligatoriske EU-krav til sikkerhet i IoT-produkter innført. Cybersikkerhet blir en del av CE merkingen. Disse kravene må tilfredsstilles for å nå ut i markedet.

Har du kontroll på sikkerheten i ditt IoT-produkt? Vet du om ditt produkt tilfredsstiller kravene? Et suksessfullt angrep kan få store konsekvenser, og føre til store tap.

Datek Next Cyber Security
Få tilgang til våre webinar.

Legg igjen din e-post for å komme videre.

Få siste nytt om cybersikkerhet i IoT-produkter.

Meld deg på nyhetsbrev
Datek teknologi sikkerhet

Sertifisering og testing

Datek Next Cyber Security Check

Sikkerhetssertifisering/Penetrasjonstesting (Pen-testing)

Når EU kravene trer i kraft i 2024 vil det å kunne sette et slik «sikkerhetsstempel» på sine produkter gjøre at man skaper trygghet hos forbruker for at man ivaretar personvern (Privacy by design), informasjonssikkerhet (ISO 27001) og datasikkerhet (Security by design) på en trygg og god måte.

Innenfor behandling av personopplysninger har EU innført GDPR (personvernsforordningen). I forlengelse av dette har EU også vedtatt Cybersecurity Act (Cybersikkerhetsforordningen).

Med cybersikkerhetsforordningen kommer også EU Certification Framework. Innenfor oppkoblede produkter (IoT) er det forventet at sertifiseringen skal basere seg på ETSI EN 303 645-standarden (Cyber Security for Consumer Internet of Things), samt testing etter ETSI TS 103 701-standarden.

I Finland har de allerede innført et slikt Cybersikkerhetsmerke basert på samme standard, og flere land og amerikanske delstater følger også etter.


Sikkerhetstestere Mathiasog Markus

Sikkerhetstesting

Testing er helt grunnleggende for at man skal være trygg på at sikkerheten er ivaretatt på en god og sikker måte. Ved å bruke vårt rammeverk/verktøy tilpasset ETSI TS 103 701-standarden vil man få verifisert at sikkerheten tilfredsstiller kravene for å oppnå sikkerhetssertifisering, samt mulighet for å kunne teste kontinuerlig og automatisert.

Eva Hub - trygghet for kunden

Datek var først ute med Nemkos nye sikkerhetssertifisering for IoT-produkter. Eva Hub ble sertifisert i 2020 og oppfyller alle krav til sikkerhet. Huben er utviklet av Datek Smart Home og selges til bedrifter og forbrukere gjennom merkevaren Eva Smarthus.

Eva Hub miljø

Våre ISO- og sikkerhetssertifiseringer

Her finner du nedlastningslinker til alle våre sertifiseringer.
Ved ytterligere spørsmål om sikkerhetsbehov, ta kontakt, så ser vi hvordan vi kan møte dine sikkerhetskrav.

Trenger du hjelp?

Vi bistår deg med å sikkerhetsteste og sertifisere ditt produkt. Ta kontakt med oss.

  • OVE Brusgard
    Ove Brusegard Leder Cyber Security Datek Next AS
  • Per Berg
    Per Berg Daglig leder Datek Next AS