Datek Cyber Security

Spisskompetanse innen Cyber Security.

Tjenester som gir trygghet.

Datek er Nordens ledende leverandør av IoT-løsninger, kundetilpassede løsninger og smarte produkter som forenkler hverdagen.

Våre ISO- og sikkerhetssertifiseringer sikrer kundene at vi etterfølger (og ofte er i forkant av) de til enhver tid gjeldende anordninger og godkjenninger. Datek var også først ute med Nemkos nye sikkerhetssertifisering for oppkoblede produkter.

Dette samlet gjør at Datek besitter en unik kompetanse og kan tilby bistand innen Cyber Security via vårt spesialistmiljø Datek Next.

Datek Next har gått sammen med Nemko for å øke cybersikkerheten for IoT. Tjenestene som Nemko og Datek Next tilbyr vil være komplementære, men uavhengige tjenester.

Datek Next tilbyr to tjenester innenfor Cyber Security.

  1. Vi leder dere gjennom prosessen med å oppnå sikkerhetssertifisering innen ETSI EN 303 645-standarden for oppkoblede produkter (IoT) via vårt rammeverk/verktøy.

  2. Vi kvalitetssikrer prosessen med sikkerhetstesting etter ETSI TS 103 701-standarden via vårt rammeverk/verktøy.


Datek Next Cyber Security

Sikkerhetssertifisering som kvalitetsstempel.

Datek Next Cyber Security Check

Sikkerhetssertifisering

For øyeblikket er sertifisering av oppkoblede produkter (IoT) til forbrukermarkedet frivillig, men EU jobber med vurderinger om slike sertifiseringer skal bli obligatorisk for tilgang til markedet. Slik vi vurder situasjonen vil det å kunne sette et slik «sikkerhetsstempel» på sine produkter gjøre at man skaper trygghet hos forbruker for at man ivaretar personvern (Privacy by design), informasjonssikkerhet (ISO 27001) og datasikkerhet (Security by design) på en trygg og god måte.

Innenfor behandling av personopplysninger har EU innført GDPR (personvernsforordningen). I forlengelse av dette har EU også vedtatt Cybersecurity Act (Cybersikkerhetsforordningen).

Med cybersikkerhetsforordningen kommer også EU Certification Framework. Innenfor oppkoblede produkter (IoT) er det forventet at sertifiseringen skal basere seg på ETSI EN 303 645-standarden (Cyber Security for Consumer Internet of Things), samt testing etter ETSI TS 103 701-standarden.

I Finland har de allerede innført et slikt Cybersikkerhetsmerke basert på samme standard, og flere land og amerikanske delstater følger også etter.


Datek iot tekonologi utvikling

Sikkerhetstesting

Testing er helt grunnleggende for at man skal være trygg på at sikkerheten er ivaretatt på en god og sikker måte. Ved å bruke vårt rammeverk/verktøy tilpasset ETSI TS 103 701-standarden vil man få verifisert at sikkerheten tilfredsstiller kravene for å oppnå sikkerhetssertifisering, samt mulighet for å kunne teste kontinuerlig og automatisert.

Våre ISO- og sikkerhetssertifiseringer

Her finner du nedlastningslinker til alle våre sertifiseringer.
Ved ytterligere spørsmål om sikkerhetsbehov, ta kontakt, så ser vi hvordan vi kan møte dine sikkerhetskrav.

Vil du vite mer?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på hvordan et samarbeid med oss fungerer.

  • OVE Brusgard
    Ove Brusegard CISO Datek Next AS
  • Per Berg
    Per Berg Daglig leder Next AS