DLC LCU Z5 Zhaga

DLC LCU Z5 Zhaga er en komponent i Datek Light Control sitt allsidige styringssystem for utendørs belysningsanlegg. Sammen med Datek Gateway IoT og en skybasert server er lysstyringssystemet utviklet for å optimalisere energibruk, effektivisere drift og vedlikehold samt minimere uønsket lysforurensning.

Teknisk beskrivelse

Datek LCU Z5 Zhaga er beregnet for integrasjon med LED lyskilder som har integrert Zhaga Book 18 standard konnektor og som støtter Dali 2.0. Disse standardene forenkler integrasjon mellom styringssystem og armatur slik at kundenfritt kan velge armaturprodusent uten bekymringer om kompabilitet med Datek Light Control løsningen.

Styringsnoden benytter ZigBee 2.4 GHz Mesh radio for kommunikasjon. Med lokal inteligens og innebygd lysmåler vil enheten selv besørge tenning og slukking skulle det oppstå driftsavbrudd i et eller flere ledd av kommunikasjonskjeden.Enheten har intern antenne og drives med strøm direkte fra kompatible LED driver i armaturen. Ved strømstans i stolpen vil en liten mengde lagret energi benyttes til å sende en melding til server om dette (LastGasp).

Datek følger tett utviklingen med internasjonal standardisering innen belysningsindustrien. Oppgraderinger og ny funksjonalitet utvikles hele tiden og Datek implementerer fortløpende endringer drevet av f. eks. https://www.digitalilluminationinterface.org og https://www.zhagastandard.org

Med OTA (Over-The Air) programvareoppdatering, vil kunden alltid være forsikret om at enheten er oppgradert med siste versjon av programvaren som inneholder nye og oppdatert funksjoner når disse foreligger.

DLC LCU Z5 Zhaga
DLC LCU Z5 Zhaga

Last ned fullstendig produktark her.

Last ned fullstendig dokumentasjon:

Har du behov for å komme i kontakt med oss?

Ta gjerne kontakt dersom du trenger mer informasjon eller lurer på noe. Legge inn bilde av dere på supporten her?

support@datek.no 920 38 000 Kundeportal
  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS