Telenor og Datek presenterer IoT-basert lysstyring

Med moderne teknologi og innovative løsninger gjør vi byer og kommuner smarte. Sammen sørger vi for korrekt lys på rett sted til riktig tid - på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte.

Idrettsanlegg

Ulike aktiviteter har ulike behov og brukeren er den beste til å bedømme lysbehovet for sin aktivitet. Det er stor forskjell mellom lysbehovet for bandykamp og uorganisert lek. Moderne lysanlegg kan settes i forskjellige lyskonfigurasjoner. Datek Light Control knytter sammen kommunen, idrettslagene og trenere/utøvere ved å tildele rettigheter innenfor anleggseiers retningslinjer for hva, hvor, og når tenning av lys er tillatt.

Les mer

Byrom

I byer og tettsteder handler belysning om å tilfredsstille innbyggernes behov for sikker ferdsel, trygghet, og gode estetiske opplevelser. Samtidig er det ønskelig med klimaeffektive løsninger som også minimerer generende lysforurensning. Smarte armaturer med integrert kommunikasjonsløsning muliggjør dynamisk styring basert på lokale forhold. Plassering og funksjon sammen med informasjon fra sensorer om vær og trafikk gir helt nye muligheter.

Les mer

Veibelysning

Drift og vedlikehold av veilysanlegg er kostnadskrevende. Med dimming basert på offentlige retningslinjer for belysningsklasser er det et betydelig potensial for redusert strømforbruk. Sammen med et effektivt system for tilbakemelding om status og driftsparametere kan driftskontaktør jobbe proaktivt med vedlikehold for å redusere feil. Anleggseier kan samtidig følge opp kontraktuelle forpliktelser rundt responstider og lignende.

Les mer

Grønn teknologi

Ved valg av våre mest energisparende løsninger reduserer kundene våre energiforbruket sitt med 50 %.

Smart strømmåling

Har du et gammelt veilysanlegg? Vi tilfredstiller EU direktivet om automatisk måleravlesning (AMS) på en enkel, effektiv og samfunnsøkonomisk måte.

IoT infrastruktur

Vår løsning er bygget på nyeste teknologi for IoT som gjør at våre kunder integrere med annen It-infrastruktur etter behov.

Datek Light Control AS er IoT-partner av Telenor


Langs norske veier står det tusenvis av enheter fra Datek Light Contol som sammen med Telenor SIM-kort muligjør driftsikker belysning der du ferdes.

Aktuelle artikler

Les våre bloggartikler om aktuelle prosjekter og temaer. Vi blogger om smarte byer, smart hus, IoT og smarte kjøretøy med mer!

Les mer

Hvem er vi


Vi er ledende innen trådløse lysstyringssystemer i Norge. Våre systemer brukes både av Statens Vegvesen og et stort antall norske kommuner. Vi leverer også utenfor Norges grenser. Med vår løsning får man en moderne og robust infrastruktur for lysstyring som også gir muligheter for påbygging med andre IoT applikasjoner.

Les mer om Datek

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre smarte løsninger? Ta gjerne kontakt med oss.