Queen Elizabeth broen

Queen Elizabeth II Bridge er en skråkabelbro som ble åpnet av Dronning Elisabeth II i 1991. Broen fører M25, en av Europas mest trafikkerte motorveier over Themsen. Daglig passerer over 130 000 biler og kjøretøy over denne broen, som sammen med 2 tunneler utgjør Dartford Crossing. Broen er over 800 meter lang og 137 meter høy og har fått innstallert et moderne, miljøvennlig og kostnadseffektivt lysstyringsanlegg fra Datek.

OMRÅDE CITY
EMNER Lysstyring,   Bro,   Smarte Byer  
Queen Elizabeth

Optimalisert engergiforbruk

Broen lyses opp av 232 lysarmaturer levert fra CU Phosco. Datek sin partner i England, Charles Endirect har sammen med Connect Plus levert intelligent styring av disse lysarmaturene og sørger for at det til en hver tid er riktig lys på riktig sted til riktig tid - dette bidrar til en sikker trafikkavvikling over broen. Ved hjelp av Datek sine løsninger kan kunden kontrollere hvert enkelt lysarmatur. Innstillinger kan defineres for når lysene skal på og av, hvilken lysstyrke som skal gjelde og om det skal dimmes ned eller opp.

I tillegg er dette med på å sørge for å redusere energiforbruket på broen, og sikrer at ikke lys står slått på tider av døgnet hvor det ikke er nødvendig. Dette reduserer både energiforbruket og sparer også kunden for store kostnader.


Effektiv drift av belysningen

Alle 232 lysarmaturene er utstyrt med radionoder som kommuniserer med 3 gatewayer som igjen kommuniserer med med Datek sin plattform. Teknologien som er levert av Charles Endirect er samme teknologi som benyttes på mange veier og broer også i Norge. Selve utstyret som sitter i hvert lysarmatur, er en tredje generasjons lysstyringsenhet som igjen er knyttet opp mot Datek sin skybaserte styringsløsning.

Slik kan kunden følge med på feil og få beskjed om noen av armaturene ikke virker som de skal. Feilsøking, og i mange tilfeller, feilretting kan gjøres remote og kunden slipper å måtte dra ut hver gang for å sjekke feil. Dette er med på å effektivisere arbeidsprosesser og sørge for at våre kunder enda bedre kan sørge for gode tjenester til sine kunder.


Queen Elizabeth broen 2

Vil vite mer om
våre løsninger?

Ta gjerne kontakt!

  • Øyvind Sløgedal
    Øyvind Sløgedal Daglig leder Datek Light Control AS
  • Steinar Olsen
    Steinar Olsen Leder Salg Datek Light Control AS